Nederland

 • Nederlands

Kwaliteitswaarborg en ISO 9001

Ons streven naar gegarandeerde kwaliteit

image: ISO 9001 certificaat

ISO-9001 en Kwaliteits Management bij OCLC

OCLC neemt kwaliteit en de voortdurende ontwikkeling van de bedrijfsprocessen zeer serieus. De serie ISO 9000 standaarden is wereldwijd erkend door het bedrijfsleven als bewijs voor de kwaliteit van de producten en de services die door een gecertificeerd bedrijf worden aangeboden. Het is een flexibele kwaliteits management standaard die vereisten voorschrijft waar een organisatie aan moet voldoen, maar de organisatie toestaat deze vereisten op die manier in te vullen die het beste past bij de processen van de organisatie.

OCLC heeft een certificaat voor BS EN ISO- 9001:2008. Dit certificaat wordt sinds het midden van de jaren negentig continue bijgehouden.

Wat zijn de voordelen van ISO-9001?

Algemene voordelen

 • Een efficientere en effectievere bedrijfsvoering
 • Betere en meer samenhangende producten en services
 • Een basis voor continue verbetering
 • Verbeterde gebruikers tevredenheid en behoud van gebruikers
 • Promotie van internationale handel

Gebruikers voordelen

 • Verbeterde kwaliteit en service
 • Tijdige oplevering
 • Meer focus op de behoeftes en verwachtingen van gebruikers
 • Onafhankelijke review geeft de betrokkenheid voor kwaliteit weer

Proces denken

OCLC heeft het proces denken in de organisatie geïntroduceerd bij het gebruiken van de ISO 9001 standaard. De toepassing van een systeem van processen in een organisatie, samen met het onderkennen van en de relatie tussen deze processen en het managen om de gewenste uitkomsten te realiseren, kan gezien worden als “Proces denken” Deze aanpak legt de nadruk op:

 • Begrijpen en voldoen aan vereisten
 • De noodzaak om processen te bekijken vanuit de term toegevoegde waarde
 • Verkrijgen van meet gegevens  van proces resultaten en effectiviteit
 • Continue verbetering van processen gebaseerd op objectieve feiten

OCLC’s Kwaliteitsmanagement systeem is het kader waarmee het werk binnen OCLC wordt uitgevoerd met als doel te zorgen dat producten voldoen aan de verwachtingen van de gebruikers en aan de vastgelegde vereisten.

De principles van ISO 9001 zijn bij OCLC, op de volgende manier geimplementeerd:

 1. Focus op de gebruiker – een organisatie moet zich altijd primair richten op de gebruiker
 2. Lijderschap – Draagt zorg voor eenheid in doel en richting van een organisatie
 3. Betrokkenheid van mensen – mensen op elk niveau zijn de basis van de organisatie
 4. Proces denken – activiteiten en de daarvoor benodigde middelen worden gestuurd als proces
 5. Systeem denken voor management – gerelateerde processen worden bestuurd als systeem
 6. Continue verbetering – is een basis doel van de organisatie
 7. Beslissingsproces op feiten – beslissingen zijn gebaseerd op correcte data en analyse
 8. Wederzijds voordelige leveranciers relatie – verbeter de mogelijkheid om waarde, voor iedereen, toe te voegen.

Verantwoordelijkheden

Het senior management van OCLC heeft de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de producten en services van OCLC en ook voor het bepalen van de kwaliteitsgrondslagen en doelen. Zij bepaalt de visie voor OCLC, bepaalt de koers, regelt de middelen de om daar te komen en bewaakt de voortgang tot het doel.

OCLC’s Kwaliteits Management Systeem wordt continue gemonitoord, om mogelijk verbeter punten te identificeren, verbeter trajecten op te zetten en de voortgang en effectiviteit van lopende verbeter punten te controleren.

Daarnaast zijn controles, verantwoordelijkheden en bevoegdheden om het uitbrengen van producten en services die niet aan de standaard voldoen te vinden, te bewaken of te voorkomen rigoreus geïmplementeerd in het Kwaliteitsmanagement Systeem.

Continue verbetering

Reguliere kwaliteitsmanagement reviews bewaken en meten de resultaten tegen de, op werkbare waardes, bepaalde objectieven. De voordelen bestaan uit:

 • Zeker stellen van de blijvende werkbaarheid, passendheid en effectiviteit van het kwaliteitsmanagement systeem.
 • Identificeren van benodigde veranderingen voor het kwaliteitsmanagement systeem, inclusief de kwaliteits doelen, de KPI’s en de effectiviteit van de processen.
 • Beoordelen van verbeterings voorstellen en het in gang zetten van de hier uit voort komende acties.

Informatie voor reviews van het kwaliteitssystem komen voort uit, maar zijn hier niet tot beperkt :

 • Suggesties uit gebruikersgroepen
 • Uitkomsten uit de gebruikers enquêtes
 • Specifieke gebruikers voorstellen
 • Analyse van de gegevens van de normale bedrijfsvoering
 • Interne en externe audits van het kwaliteitssysteem.
 • Reviews door management.

Elke hier uit voort komende actie wordt vastgelegd en bewaakt om zeker te zijn dat deze gerealiseerd wordt zoals vastgelegd in de procedures voor correctieve en preventieve acties. De focus van zulke verbeteringen is primair het voldoen aan de wensen van onze gebruikers terwijl ook voldaan wordt aan de vereisten van ISO 9001.

Kwaliteitsbewustzijn binnen OCLC

Medewerkers van OCLC krijgen een kwaliteits bewustwordings training als ze bij OCLC komen werken. Ook de OCLC managers brengen het belang van voldoen aan gebruikers eisen onder de aandacht en verzeker zich ervan dat de doelstellingen vastgelegd in het kwalitietsmanagement systeem begrepen, geïmplementeerd en onderhouden worden op alle niveaus van de organisatie.

Wij zijn een samenwerkingsverband van bibliotheken over de hele wereld, dat sinds 1967 eigendom is van, bestuurd en onderhouden wordt door onze leden. Ons publieke doel is een toezegging aan elkaar—samen zorgen voor betere toegang tot de informatie in bibliotheken wereldwijd en manieren vinden om de kosten voor bibliotheken te reduceren door middel van samenwerking.