Nederland

 • Nederlands

GGC en NCC-IBL versie 7.2 beschikbaar

Op maandagavond 25 november 2013 is CBS versie 7.2 opgeleverd.

Het betreft een omvangrijk softwarepakket, waarin vooral nieuwe functionaliteit voor intern gebruik binnen OCLC is ontwikkeld.

Voor de bibliotheken zijn de volgende nieuwe functies geïntroduceerd:

 • RDA en zoeken:
  - het zoekscherm in WinIBW is uitgebreid met zoeken op de nieuwe kenmerken 'Type inhoud', 'Type medium' en 'Type drager'
  - in WebGGC zijn deze nieuwe kenmerken aan het filter toegevoegd
 • NCC-IBL:
  - op de schermen 'Depositogeschiedenis instelling' en 'Depositogeschiedenis gebruiker' is de navigatie aanmerkelijk verbeterd en is de knop 'Printen' toegevoegd
  - er is een commando geïntroduceerd om de transacties aflopend te sorteren
 • Gebruikersbeheer:
  - zowel in WinIBW als in PiCarta kunnen bij het wijzigen van een wachtwoord voortaan ook niet-alfanumerieke tekens worden gebruikt
 • Probleemoplossing:
  - in WinIBW is een commando geïntroduceerd waarmee de geïnstalleerde productversie weergegeven kan worden

Een uitgebreide beschrijving is te vinden in dit overzicht.