Nederland

  • Nederlands

Bijeenkomst Global Council

Councils

Gedreven door leden, aangestuurd door leden

Als lid van OCLC heeft u de kans om deel uit te maken van het bestuur en de organisatie van OCLC. Lidbibliotheken krijgen via de door hen gekozen afgevaardigden een stem. Wij moedigen u aan om actief deel te nemen aan verkiezingen en ledenfora en om in gesprek te gaan met de door u gekozen afgevaardigden.

Regional Councils faciliteren in drie belangrijke regio's in de wereld: Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA); Asia Pacific; en Americas. Leden uit elke regio kiezen een Executive Committee, evenals afgevaardigden voor Global Council. Global Council heeft hierdoor een uniek perspectief op de branche. Dit komt van pas bij het informeren en in goede banen leiden van het samenwerkingsverband door alle inzichten samen te brengen. Wij moedigen alle leden van harte aan om actief deel te nemen aan regionale activiteiten en hun afgevaardigden te informeren.

Wereldkaart waarop alle Regional Councils staan aangegeven

Americas / EMEA / Asia Pacific

Global Council

Er zijn 48 leden afgevaardigd naar Global Council die namens de Regional Councils zijn gekozen om de wensen en behoeften van lidbibliotheken uit hun regio te vertegenwoordigen. Global Council komt minimaal eenmaal per jaar bijeen. Afgevaardigde leden bekrachtigen amendementen op de Articles of Incorporation en Code of Regulations. Daarnaast kiezen zij zes leden van de Board of Trustees. Leden kunnen contact opnemen met alle voor Global Council afgevaardigde leden om ideeën aan te dragen, feedback te geven of vragen te stellen.

Bekijk uw afgevaardigden voor de Global Council

Anja Smit

Een bericht van Anja Smit, voorzitter van de  Global Council

Welkom door uw Global Council

De in OCLC samenwerkende bibliotheken verschillen sterk van elkaar, zowel in cultureel als in geografisch en economisch opzicht. Juist die diversiteit zorgt ervoor dat wij goed kunnen samenwerken in OCLC-verband. Onze diversiteit stelt ons in staat betere diensten te leveren aan onze gebruikers. Aan ons, de Global Council, de taak om in naam van alle bibliotheken over de hele wereld te zorgen, dat dit samenwerkingsverband niet alleen nuttig is voor ons als individuele instellingen, maar ook  voor de beroepsgroep in het algemeen. We nodigen u uit actief deel te nemen in dit wereldwijde bibliotheeknetwerk door kennis te maken met uw gekozen vertegenwoordigers bij de Global Council, door te zorgen dat u op de hoogte blijft van alle OCLC-activiteiten en door als lid deel te nemen in het wereldwijde OCLC-samenwerkingsverband.


Laatste nieuws

Geplande evenementen

Er zijn op dit moment geen evenementen gepland.

»
Meer evenementen van Global en Regional Council »


Eerdere evenementen

»
Meer evenementen van Global en Regional Council »

 

Americas Regional Council

OCLC leden in Amerika en Canada, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied en de Verenigde Staten kunnen actief deelnemen aan de coöperatie via de Regionale Raad Americas (ARC). Woon een vergadering, leren over de laatste innovaties en initiatieven, en feedback te geven aan een ARC-vertegenwoordiger. Leden nomineren ook collega's, lopen voor kantoor en deel te nemen aan de verkiezingen ARC-verkiezing van 32 afgevaardigden zitting te nemen in het Uitvoerend Comité van de ARC en de Global Council OCLC.

Bekijk uw afgevaardigden voor de Americas Regional Council

Jay Starratt

Een bericht van Jay Starrat, voorzitter, Americas Regional Council

Welcome from your Americas Regional Council!

Wat OCLC werkelijk uniek maakt, is zijn lange geschiedenis als samenwerkingsverband en de actieve betrokkenheid van zijn leden. Uw inbreng is cruciaal als sturende factor voor OCLC, de ontwikkeling van efficiëntere producten en diensten, en het contact tussen het samenwerkingsverband en de bibliothekengemeenschap. De Americas Regional Council (ARC) dient als uw rechtstreekse verbinding met het bestuur van OCLC.

Dit jaar wordt een spannende tijd voor de ARC: een nieuwe reeks regionale vergaderingen om onze banden met leden aan te halen en belangrijke feedback over het producten- en dienstenaanbod van het samenwerkingsverband in te winnen.

Ik raad u aan om betrokken te raken bij en contact te houden met ARC. Raak vertrouwd met de lijst afgevaardigden in de raad van dit jaar en aarzel niet om contact met hen op te nemen; zij zijn het pad waarlangs u uw observeringen, behoeften en zorgen kunt delen met het bestuur en de Board of Trustees van OCLC.

U maakt deel uit van het samenwerkingsverband, dus laat u horen via ARC!


Laatste nieuws

Geplande evenementen

Er zijn op dit moment geen evenementen gepland.


Eerdere evenementen

Geen gebeurtenissen uit het verleden werden gevonden.

»
Meer evenementen van Global en Regional Council »


Uitgelichte video

OCLC Americas Regional Council Meeting Summary

(streaming video, 4:52 minutes)
June 2014

During the OCLC Symposium, hosted by the Americas Regional Council (ARC), at ALA Annual in June 2014, Jane Treadwell announces new member leadership team and Wilbur Stolt, ARC Chair for 2014–2015.

 

EMEA Regional Council

De EMEA Regional Council (EMEARC) is open voor alle deelnemers, leden, partners en distributeurs uit de regio Europa, het Midden-Oosten en Afrika. OCLC-leden spelen een speciale rol binnen EMEARC, aangezien ze hun stem mogen uitbrengen bij verkiezingen voor de verschillende EMEARC-commissies en bij het kiezen van afgevaardigden voor Global Council. De EMEA-regio kiest 10 afgevaardigden voor Global Council. Deze afgevaardigden vormen tevens de Executive Committee van EMEA Regional Council.


Er zijn twee vaste commissies bij EMEARC: de Executive Committee en de Nominating Committee.

De Executive Committee zorgt ervoor dat EMEARC minimaal eenmaal per jaar bijeenkomt. Deze bijeenkomst wordt elk jaar in een ander land uit de regio gepland. Bijeenkomsten van EMEARC worden in principe bijgewoond door de OCLC President en leden van het OCLC-bestuur, het bestuur van OCLC EMEA en de voorzitter van de Board of Trustees. Deze bijeenkomsten leveren een discussieplatform voor kwesties die in de regio spelen en thema's die op de agenda van Global Council staan. EMEARC is bedoeld om over en weer advies uit te wisselen met OCLC over de strategische koers, input te geven op ontwikkelingen van OCLC-services en om informatie te delen over samenwerkingsinitiatieven, praktijkervaringen en het laatste onderzoek en de meest recente ontwikkelingen bij OCLC.

Leden van OCLC die geïnteresseerd zijn om zitting te nemen in een van de EMEARC-commissies of om zich op te geven als afgevaardigde voor Global Council, kunnen een motivatiebrief sturen aan Julie Seuront, Member Advocate.

Bekijk uw afgevaardigden voor de EMEA Regional Council

Fiona Parsons

Een bericht van Fiona Parsons, Voorzitster, EMEA Regional Council

Welkom door uw EMEA Regional Council

In de EMEA-regio wordt diversiteit gevierd. Er bevinden zich meer dan 60 landen, bibliotheken, musea en archieven binnen de regio, die elk voor andere uitdagingen staan. Het begrijpen en communiceren van deze diversiteit vormt de sleutel tot het doorgronden van de regionale prioriteiten voor wat betreft de dienstverlening van OCLC en de ontwikkeling van het wereldwijde samenwerkingsverband. Het Executive Committee van de EMEA Regional Council streeft ernaar alle OCLC-leden en deelnemende organisaties te vertegenwoordigen. Hierbij is een goed ontwikkeld netwerk en een uitstekende communicatie tussen de leden vereist.

OCLC-leden uit de hele EMEA-regio selecteren elf afgevaardigden voor de Global Council. Deze afgevaardigden dienen in gespreide termijnen van drie jaar en vertegenwoordigen verschillende soorten bibliotheken en gebieden. Als afgevaardigden hechten we waarde aan uw inbreng, vragen, opmerkingen en zorgen, zodat we de belangen van onze leden kunnen behartigen en OCLC weloverwogen meningen kunnen overdragen over het bestuur van de bibliothekengemeenschap. Daarnaast worden bibliotheken uitgenodigd om deel te nemen aan de jaarlijkse bijeenkomst van het EMEA Regional Council, die in maart 2016 in Madrid plaats zal vinden. Neemt u gerust contact met ons op om regionale of andere kwesties te bespreken die betrekking hebben op het wereldwijde samenwerkingsverband.

Een gedegen begrip van de diversiteit van onze leden is cruciaal voor het vaststellen van regionale prioriteiten voor wat betreft de diensten van OCLC en de ontwikkeling van het wereldwijde samenwerkingsverband.


Laatste nieuws

Geplande evenementen

Er zijn op dit moment geen evenementen gepland.


Eerdere evenementen

»
Meer evenementen van Global en Regional Council »

 

Asia Pacific Regional Council

De Asia Pacific Regional Council OCLC (APRC) geeft deelnemende bibliotheken uit het gebied ten westen van Hawaii, variërend van China, Korea en Japan in het noorden tot Australië en Nieuw-Zeeland in het zuiden, en Pakistan in het westen. De Asia Pacific Raad kiest lid bibliothecarissen naar de Asia Pacific Executive Committee, van wie vijf tevens als afgevaardigden naar Global Council dienen.

Asia Pacific Regional Council meetings are open to all members and provide a forum to discuss issues that are important to libraries in the region. Members can also provide feedback to OCLC about its products, services, policies and operating direction through the Global Council.

Bekijk uw afgevaardigden voor de Asia Pacific Regional Council

Craig Anderson

Een bericht van Craig Anderson, Voorzitter, Asia Pacific Regional Council

Een welkom van uw Asia Pacific Regional Council

De Asia Pacific Regional Council begrijpt dat binnen een grotere omgeving samenwerken ons helpt om de middelen te bieden die lokaal, nationaal, regionaal en wereldwijd vereist zijn om de levens te verbeteren van diegenen die van ons afhankelijk zijn voor hun informatievoorziening. Als APRC werken we binnen de context van een veelvoud aan talen, schriften en culturen. Wij weten dat dit bijdraagt aan het wereldwijde samenwerkingsverband dat OCLC vandaag de dag is en dat het ons toegang verschaft tot unieke middelen in bibliotheken overal ter wereld. Dit wederzijdse voordeel is op dit moment al een belangrijk hulpmiddel, maar zal ook in de toekomst als belangrijke leidraad voor ons allemaal dienen.

We moedigen alle instellingen binnen onze regio aan om hun inbreng te geven en vertegenwoordigen met plezier uw belangen als deel van het wereldwijde samenwerkingsverband.


Laatste nieuws

Geplande evenementen

Er zijn op dit moment geen evenementen gepland.


Eerdere evenementen

Geen gebeurtenissen uit het verleden werden gevonden.

»
Meer evenementen van Global en Regional Council »

 

Contactgegevens OCLC Global en Regional Councils

Wilt u deelnemen aan activiteiten van de Americas, Asia Pacific of EMEA Regional Council of uw regio vertegenwoordigen binnen het OCLC Global Council, stuurt u dan een e-mail naar globalcouncil@oclc.org.