catalan-hero

Foto de Serge Melki d'Indianapolis, EUA, CC BY 2.0 a Wikimedia Commons; retallat per a aquest espai

Servei de Documentació i Accés al Coneixement de l'Ajuntament de Barcelona (SEDAC)

Promoure la transparència i l'accés a la informació

El Servei de Documentació i Accés al Coneixement de l'Ajuntament de Barcelona (SEDAC) té les funcions d'una biblioteca governamental i satisfà les necessitats d'informació i documentació dels empleats públics i dels càrrecs electes de l'Ajuntament de Barcelona. El SEDAC també garanteix l'accés lliure i gratuït de la ciutadania a la valuosa documentació generada per l'Ajuntament perquè puguin ser conscients dels assumptes de la ciutat.

El SEDAC ha fet un pas important cap a la seva estratègia de visibilitat global a través de la implementació de WorldShare® Management Services (WMS), que inclou WorldCat® Discovery. Tots dos serveis permeten a la biblioteca reforçar l'accés i l'ús de la seva col·lecció documental, que és una font inestimable per conèixer les accions, programes i polítiques del govern de la ciutat de Barcelona.

Marta Ràfales, directora del SEDAC, va explicar: "La integració en l'OCLC ha estat bàsica per afrontar els reptes d'un futur que canvia ràpidament i donar resposta a les demandes dels usuaris des de la cooperació i el suport de la comunitat bibliotecària internacional".

"WMS ... ens permet descobrir al món els documents en accés obert de l'Ajuntament des d’un mateix catàleg."

"WMS contribueix a millorar l'eficiència del personal de la biblioteca del SEDAC i de les Biblioteques Departamentals de l'Ajuntament", va continuar Marta. L'accés instantani a una xarxa global de coneixement, gràcies a milions de recursos d'altres biblioteques a nivell local i internacional i al benefici dels acords d'OCLC amb els proveïdors de continguts, és indispensable per a la presa de decisions documentades de la Corporació Municipal.

WMS també promou la transparència i l'accés a la informació pública per als ciutadans locals i per una audiència mundial. La nova eina de descobriment del SEDAC, BCNexplor@, utilitza WorldCat Discovery. Recopila recursos d'informació físics i digitals en diferents formats en un únic contenidor que millora l'experiència de cerca de l'usuari. BCNexplor@ fa que la cerca a la col·lecció del SEDAC sigui més fàcil i intel·ligent, estalviant temps als usuaris i permetent-los navegar des de qualsevol dispositiu mòbil en qualsevol moment, en qualsevol lloc on puguin connectar-se a Internet.

"WMS redueix costos eliminant esforços en tasques rutinàries, i ens permet descobrir documents en accés obert des de l'Ajuntament en el mateix catàleg", va dir Marta. "A més, com que és un sistema en el núvol, hem pogut seguir avançant en temps de la pandèmia pel COVID-19".

Hem proporcionat aquesta història en català per fer-la més accessible als lectors catalanoparlants. La història també està disponible al nostre lloc web en castellà i en cinc idiomes més.

 

Desitja obtenir més informació?

ajuntament-de-barcelona-logo

"La integració a l'OCLC ha estat bàsica per fer front als reptes d'un futur que canvia ràpidament i per donar resposta a les demandes dels usuaris des de la cooperació i el suport de la comunitat bibliotecaria internacional".

Marta Rafales
Directora del Servei de Documentació i Accés al Coneixement de l'Ajuntament de Barcelona (SEDAC)

La biblioteca en xifres

  • Fundat el 1983 amb l'objectiu de satisfer les necessitats de documentació i d’investigació de l'Ajuntament de Barcelona i de facilitar l'accés a la documentació pública per part dels ciutadans, institucions i empreses interessades.
  • La seva col·lecció inclou tota la documentació publicada per l'Ajuntament de Barcelona, incloent sèries de dades estadístiques, informes anuals, reglaments, mesures governamentals, revistes, publicacions, consultes dels ciutadans, dossiers de premsa i fotografies urbanes de Barcelona.
  • Obert al canvi continu depenent de l'evolució de la societat i de l'Ajuntament