Tarieven IBL

  • De tarieven voor de levering van (tijdschrift)artikelen en boeken in het Interbibliothecair Leenverkeer (IBL) zijn per 1 juli 2011 gewijzigd.
  • Als standaardtarief voor IBL gelden de UKB-tarieven, zie het overzicht hieronder. De bibliotheken die géén eigen tarieven hanteren, gebruiken de UKB-tarieven.
  • De Plusbibliotheken hanteren de Plustarieven, zie het overzicht hieronder.
  • Voor de bibliotheken die wél eigen tarieven hanteren en deze afwijkende tarieven ook hebben laten invoeren in het IBL-systeem, geldt dat de tarieven gewoon blijven gehandhaafd. Wijzigingen van tarieven kunnen schriftelijk doorgegeven worden aan de Servicedesk van OCLC.

Overzicht van UKB-tarieven

  Non-profit
organisaties
Profit
organisaties
Leen (per band) € 6,50 [6,00] € 13,00 [12,00]
Kopie (1-10 pag.)
€ 6,50 [6,00] € 13,00 [12,00]
Stuksprijs extra pag. € 0,65 [0,60] € 1,30 [1,20]
Leen spoed (per band) 13,00
26,00
Kopie spoed (1-10 pag.) 13,00 [12,00] 26,00 [24,00]
Stuksprijs extra pag. spoed
1,30 2,60
  • Het gaat hier om de tarieven van IBL-leveranties aan andere bibliotheken en organisaties, niet om de doorberekening aan de zgn. eindgebruikers van de bibliotheken.
  • Deze tarieven zijn geldig vanaf 1 juli 2009. De tarieven tussen haakjes [ ] zijn de oude tarieven die golden tot 1 juli 2009.
  • Voor buitenlandse profit en non-profitinstellingen gelden sinds 1 januari 2008 de Nederlandse profittarieven.

Overzicht van Plustarieven

    Openbare bibliotheken, PSO's Plus bibliotheken Overige
(UKB en profit)
Buitenland
Monografieën
en bladmuziek
per band gratis gratis € 6,50 € 13,00
spoed
      13,00  
Fotokopieën 1-10 kopieën € 2,50 € 2,50 € 6,50 € 13,00
  elke volgende € 0,25 € 0,25 € 0,65 € 1,30
spoed
1-10 kopieën 2,50 2,50
13,00
13,00
  elke volgende 0,25 0,25 1,30
1,30
AVM   € 3,70 gratis € 6,50 n.v.t.
  • Deze tarieven zijn geldig vanaf 1 juli 2011.

Achtergrondinformatie tariefsdifferentiatie

Support voor NCC-IBL

Voor ondersteuning van het gebruik van onze producten en diensten in Nederland of België kunt u contact opnemen met de Servicedesk:
E  support-nl@oclc.org
T +31-(0)71-524 66 00
P Postbus 876, 2300 AW Leiden, Nederland

De Servicedesk is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur.

For support enquiries in the Netherlands, Belgium and Luxembourg, please contact the Service desk:
E  support-nl@oclc.org
T +31-(0)71-524 66 00
P P.O. Box 876, 2300 AW  Leiden, Netherlands

Support is available from Monday through Friday, between 08:30 and 17:00 hrs.

We are a worldwide library cooperative, owned, governed and sustained by members since 1967. Our public purpose is a statement of commitment to each other—that we will work together to improve access to the information held in libraries around the globe, and find ways to reduce costs for libraries through collaboration. Learn more »