SLIM, RDA en MARC 21

Klik op onderstaande links om alle documentatie weer te geven.

SLIM 3.0 en 3.1

Programmaplan SLIM 3.0 (notitie): Programmaplan SLIM 3.0 (d.d. 15 mei 2012)

Eindrapportage SLIM 3.0 (2 notities): Eindrapportage SLIM 3.0 (d.d. 20 februari 2013) Besluit GII Stuurgroep en FOBID bestuur (d.d. 19 februari 2013)

Eindrapportage SLIM 3.1: Eindrapportage SLIM 3.1 (d.d. 15 april 2014)

Overzicht van MARC 21 als uitwisselingsformaat

Het hieronder volgende overzicht van MARC 21 als uitwisselingsformaat biedt een overzicht van het formaat van bibliografische records (Tabel 1-10), holdingrecords (Tabel 11) en thesaurusrecords (Tabel 12).

De opgestelde tabellen bieden een inventarisatie van het MARC 21 formaat tot op subveldniveau en bevatten in kolommen de volgende elementen:

  • alle velden (tags) met bijbehorende omschrijving
  • de indicatoren met bijbehorende omschrijving
  • de subvelden met bijbehorende omschrijving
  • codes voor de mate van verplichtheid voor elk veld en elk subveld
  • opmerkingen over afwijkingen en aanvullingen van OCLC-MARC ten opzichte van LC-MARC en overige opmerkingen

Dit overzicht is uitdrukkelijk niet bedoeld als catalogiseerinstrument. Voorschriften voor gebruik en invulling van de MARC 21 velden ontbreken.
Voor een uitvoeriger toelichting op de tabellen moge worden verwezen naar Notitie 1a (Resultaten Tabelwerkgroep), vermeld onder MARC 21 documentatie.

Updates van MARC 21 van de zijde van LC en OCLC zullen in de tabellen verwerkt worden. Van de wijzigingen wordt bij elke tabel melding gemaakt onder 'Versiecontrole'.

Tabel 1 - Leader; Directory; 00X: Control Fields (bijgewerkt 11-04-2014) Tabel 2 - 0XX: 01X-09X: Numbers and Code Fields (bijgewerkt 15-03-2014) Tabel 3 - 1XX: Main Entry Fields (bijgewerkt 11-04-2014) Tabel 4 - 2XX: 20X-24X: Title and Title-Related Fields; 25X-28X: Edition, Imprint, Etc. Fields (bijgewerkt 07-04-2014) Tabel 5 - 3XX: Physical Description, Etc. Fields; 4XX: Series Statement Fields (bijgewerkt 07-04-2014) Tabel 6 - 5XX: Note Fields (bijgewerkt 15-04-2014) Tabel 7 - 6XX: Subject Access Fields (bijgewerkt 15-04-2014) Tabel 8 - 7XX: 70X-75X: Added Entry Fields; 76X-78X: Linking Entry Fields (bijgewerkt 15-04-2014) Tabel 9 - 8XX: 80X-83X: Series Added Entry Fields; 841-88X: Holdings, Location, Alternate Graphics, Etc. Fields (bijgewerkt 15-04-2014) Tabel 10 - 9XX: OCLC- en LC-specifieke en lokale velden (bijgewerkt 15-04-2014) Tabel 11 - Holdings Record (bijgewerkt 15-04-2014) Tabel 12 - Authority Record (bijgewerkt 15-04-2014)

Training

Cursussen over RDA en MARC 21 worden verzorgd door onze trainingspartner Ingressus.
Meer informatie over de trainingen van Ingressus »