Nederlands

WorldCat-logo

Inkijkje in WorldCat

WorldCat bestaat uit drie componenten: een bibliografische catalogus, de knowledge base en het Registry voor bibliotheekinformatie.

pictogram voor de bibliografische catalogus van WorldCat

De catalogus met informatiebronnen uit bibliotheken wereldwijd

De bibliografische catalogus van WorldCat omvat alles wat voor gebruikers in de bibliotheek beschikbaar is. De catalogus bevat niet alleen boeken en magazines, maar ook fysiek materiaal, zoals dvd's, historische foto's, videospelletjes, bladmuziek, kranten, webpagina's en vele andere standaarditems. Ook bevat de catalogus unieke items, zoals 2700 jaar oude juwelen, 18e-eeuwse soepkommen en burgeronderscheidingen uit de Sovjet-Unie.

In 1971 zetten de medewerkers van de Alden Library van de Ohio University de eerste bibliografische records in de toenmalige OCLC Online Union Catalog. Binnen acht jaar bevatte de catalogus al meer dan vijf miljoen records. In deze catalogus, die we nu kennen als WorldCat, staan nu miljoenen records en miljarden holdings.

Naarmate de bibliografische catalogus in WorldCat verder toeneemt, neemt het aantal inspanningen om de kwaliteit te verbeteren ook steeds verder toe. Professionele catalogusmedewerkers uit de hele wereld werken voortdurend aan de verbetering van de WorldCat-records om ze zo volledig en bruikbaar mogelijk te maken. Deze collectieve bron van informatie vereenvoudigt het catalogiseren, onderhoud, interbibliothecair lenen en ontsluiten voor alle bibliotheken ter wereld.

Meer informatie over de kwaliteit van WorldCat-data

Hoe WorldCat zich ontwikkelt

WorldCat is altijd bijgebleven met de manier waarop moderne gebruikers van de bibliotheek het liefst de media tot zich nemen. Van gedrukte boeken tot videostreaming en meer, het is te vinden in WorldCat. Hieronder een greep uit de verschijningsvormen die in de afgelopen jaren aan WorldCat zijn toegevoegd.

WorldCat is gelanceerd met:

Boeken

Scripties

Atlassen

Artikelen

Bladmuziek

1971

Seriële uitgaven

Foto's/beeldmateriaal

Films

Audiocassettes

Geluidsopnamen

1975

Kranten

Computerbestanden

1980

Floppydisks

1986

Audio-cd's

1987

Cd-roms

1996

Dvd-roms

2000

Videostreaming

2008

Blu-raydisks

Schuingedrukte jaartallen zijn bij benadering

Het 45-jarige bestaan van WorldCat

Scott Seaman [foto]

“De kennis van de wereld…”

“De moderne wetenschap zou nooit mogelijk geweest zijn zonder het bestaan van WorldCat. […] Het is een ongelooflijk wonder dat de kennis van de wereld is gecatalogiseerd en toegankelijk is. En ik vind het al helemaal ondenkbaar dat ik de allereerste ben geweest die een bijdrage leverde. Wat een eer.”

Scott Seaman
Dean of Libraries, Ohio University
Athens, Ohio, Verenigde Staten

Belangrijkste statistieken

Aantal bibliografische records

394.532.683 (per maart 2017)

Aantal holdings

2.523.745.595 (per maart 2017)

Er komen 2 nieuwe records bij in WorldCat

elk seconde

Vervullen leden een IBL-verzoek

elke 2 seconden

Percentage items in andere talen dan Engels

57% (per maart 2017)

Aantal vertegenwoordigde talen en dialecten

491 (per maart 2017)

Kijk hoe WorldCat groeit.

Bekijk in realtime hoe bibliotheekmedewerkers en informatieprofessionals uit de hele wereld records bijdragen aan WorldCat.

Aanwas in WorldCat van maart 2016 tot maart 2017

+5.84%

bibliografische records

+4.73%

holdings

+18.81%

lokale holdings

+16.18%

lokale bibliografische data

pictogram voor de WorldCat knowledge base

Een knowledge base om gebruikers met digitale informatiebronnen te verbinden

De WorldCat knowledge base verbindt bibliotheekgebruikers met de digitale content die hun bibliotheek beschikbaar stelt. De knowledge base combineert data over de e=resources van een bibliotheek met functies om te linken, waardoor de collecties gemakkelijker kunnen worden gevonden, gedeeld, beheerd en gebruikt. Evenals de data in de bibliografische catalogus van WorldCat, worden de data in de knowledge base niet aan een specifieke toepassing gekoppeld. Zo kunnen bibliotheken de werkprocessen voor digitale content op verschillende systemen stroomlijnen.

De gezamenlijk onderhouden collecties in de WorldCat knowledge base blijven groeien met content van bibliotheken en uitgevers uit de hele wereld. Aangezien OCLC een samenwerkingsverband zonder winstoogmerk is dat neutraal staat ten opzichte van leveranciers, is de WorldCat knowledge base de enige bron die records omvat uit onder andere EBSCO en ProQuest, Gale en Springer, Wiley en Elsevier, en vele andere contentleveranciers.

Logo's van enkele van onze partners in de WorldCat-kennisbank: ProQuest, EBSCO, Elsevier, Springer, Taylor and Francis, McGraw Hill Education, Wiley, Ingram, Cambridge University Press, Gale Cengage Learning, ebrary, Oxford University Press.

De knowledge base omvat tevens gratis en vrij toegankelijk materiaal dat gebruikers kunnen vinden en bij hun bibliotheekmateriaal kunnen krijgen. Al sinds maart 2017biedt de knowledge base toegang tot meer dan 36.494.020 records en 17.156 contentcollecties van 6.368 aanbieders. Download de Excel-spreadsheet met alle collecties in de knowledge base en om te zien wat er beschikbaar is.

Download de whitepaper over de uitdagingen van e-resources

Gezamenlijk catalogiseren in Canada met de WorldCat knowledge base

Marilyn Murphy [foto]

“Meer informatiebronnen vinden…”

“Onze studenten kunnen dankzij onze digitale holdings in de WorldCat knowledge base zoekresultaten vinden maar ook artikelen in fulltext lezen. …Ze vinden nu meer informatiebronnen en maken beter gebruik van onze bestaande databases. …In het eerste jaar zagen we dat er 25% meer downloads waren van artikelen in fulltext, 23% meer geleende artikelen uit digitale tijdschriften en 25% meer geleende boeken. Het lenen van artikelen nam af met 11% doordat er meer artikelen in fulltext waren gedownload.”

Marilyn Murphy
Directeur bibliotheekdiensten
Mount Mercy University
Cedar Rapids, Iowa, Verenigde Staten

pictogram voor het WorldCat registry

Een bibliotheekprofielenregister ter verbetering van de zichtbaarheid

Met WorldCat registry kunnen bibliotheken informatie over hun services en contactpersonen bijhouden om te zorgen dat mensen die informatie zoeken de bibliotheek makkelijker online kunnen vinden. Wanneer bibliotheekmedewerkers de locatie, openingstijden, relaties, services en contactgegevens up-to-date houden, zorgt WorldCat registry dat die informatie op WorldCat.org en elders via links op populaire websites terechtkomt. Bibliotheekmedewerkers kunnen profielen delen met leveranciers en leden van het consortium om te zorgen dat zij altijd over de meest accurate contactgegevens beschikken.

Bezoek WorldCat registry

'Find a Library'-links

Mensen vinden fantastische boeken om te lezen via allerlei services op internet. De WorldCat-data die in die websites zijn opgenomen via de 'Find a Library'-links sturen lezers naar bibliotheken bij hen in de buurt die over het gewenste boek beschikken. WorldCat registry levert de locatie en andere informatie om lezers met bibliotheken in contact te brengen.