Nederlands

WorldCat-logo

Datastrategie

Onderzoek steunen waar het plaatsvindt.

Onderzoekspraktijken zijn veranderd. Het is niet langer voldoende dat bibliotheken informatiebronnen beheren en toegankelijk maken voor gebruikers. De informatie moet nu zichtbaar zijn in de zoekmachines die mensen gebruiken. WorldCat biedt bibliotheken de gelegenheid om hun holdings op websites weer te geven op een manier die verder gaat dan bibliotheekcatalogi, in een indeling die zoekmachines, citaatbeheersystemen, campusplatforms, onderzoeksportals en andere informatiewebsites kunnen lezen en verder verwerken.

drie afbeeldingen van personen aan laptops of tablets
Matthijs van Otegem [foto]

“Geen vast ingangspunt…”

“Eerst hadden we een gebouw en informatie, en werden mensen geacht naar ons gebouw te komen. Vervolgens gingen we digitaliseren en werden mensen geacht naar onze website te komen. Nu is er geen vast ingangspunt meer. …Aan ons de taak om ons aan te passen.”

Matthijs van Otegem
Directeur van de universiteitsbibliotheek
Erasmus Universiteit Rotterdam
Rotterdam, Nederland

De unieke rol van WorldCat voor linked data

Jay Weitz [foto]

“De meest betrouwbare bronnen…”

“Ven oorsprong beschikken bibliotheken over de meest betrouwbare informatiebronnen. Terwijl we steeds meer overgaan naar een toekomst van linked data, is die institutionele erfenis van gezaghebbende data almaar belangrijker. Mijn collega's en ik bij OCLC nemen die verantwoordelijkheid heel serieus. Het lukt niet altijd, maar we streven naar de doorlopende verbetering van bibliografische en thesaurusdata voor een wereld die steeds afhankelijker wordt van die data.”

Jay Weitz
Sr. Consulting Database Specialist, Data Services and WorldCat Quality Management
OCLC
Dublin, Ohio, Verenigde Staten

In de bibliotheekdata in WorldCat zit in de code enkele van de meest belangrijke, unieke en gezaghebbende informatiebronnen ter wereld vervat. Wanneer er op het web naar deze informatie kan worden verwezen als onderling gekoppelde 'entiteiten' dan kunnen de data in meer websites en online tools worden gelezen en opgenomen dan het geval is bij bibliografische data met 'ouderwetse notatie'. Bibliotheekmedewerkers kunnen hun data op meer manieren inzetten om vanaf meer bronnen naar hun informatie te linken, waardoor deze relevanter wordt binnen het bredere informatie-ecosysteem. WorldCat herbergt meer bibliotheekdata dan enige andere database en is doorlopend in ontwikkeling om bij te blijven met de snelveranderende online onderzoekspraktijken.

OCLC werkt nauw samen met andere organisaties, zoals de Library of Congress, schema.org, W3C en andere consortia voor datastandaarden en neemt deel aan gesprekken en initiatieven omtrent linked data. Hierdoor zorgen wij ervoor dat bibliotheekdata op het web worden opgenomen. Door met andere organisaties samen te werken en WorldCat-data voor hen beschikbaar te maken, verhogen we niet alleen de waarde van WorldCat, maar dragen we er tevens aan bij dat bibliotheken een stem blijven houden in hoe informatiebeheer er in de toekomst uitziet.

Kijk wat linked data voor bibliotheken betekent

WorldCat-entiteiten is een manier om alle versies van een werk, plaats, concept, persoon, organisatie, gebeurtenis of andere soorten data te groeperen. WorldCat-werkentiteiten is nu beschikbaar voor ontwikkelaars en WorldCat-persoonsentiteiten is in ontwikkeling.

Ga aan de slag met linked data

Linked data gebruiken om de kennis van de wereld te delen

OCLC heeft altijd voorop gelopen in discussies over linked data en de toekomst van data-integratie op het web. OCLC Research volgt nauwgezet de mogelijkheden die linked data kunnen betekenen voor onderzoekers en bibliotheken. We hebben een internationale enquête gehouden over linked data van meer dan 150 bibliotheekprojecten om meer inzicht te krijgen in de manier waarop bibliotheken linked data nu gebruiken en hoe ze die in de toekomst willen gebruiken. We hebben nieuwe services ontwikkeld, zoals WorldCat Identities, dat linked data maakt voor de vindbaarheid in zoekmachines. Bovendien hebben de teamleden van OCLC Research er al diverse boeken, hoofdstukken en artikelen over dit onderwerp gepubliceerd.

Meer over wat OCLC Research op het gebied van linked data doet

Initiatieven om data naar de toekomst te brengen

OCLC werkt doorlopend aan de verbetering van zijn producten waarbij wij de kracht van WorldCat ten volle benutten. Naast ons onderzoek naar linked data voeren we proefprojecten uit, op basis waarvan we actief manieren verkennen om linked-datarelaties op te nemen in WorldCat. Dit levert rijke en relevante zoekresultaten op voor bibliotheekgebruikers.

WorldCat-werken

In april 2014 heeft OCLC 197 miljoen WorldCat-werkentiteiten uitgegeven die verschillende verschijningsvormen van een informatiebron samenbrengen in één gezaghebbend record. Met ingang van maart 2017, zijn er meer dan 215 miljoen WorldCat-werkentiteiten beschikbaar. WorldCat-werkentiteiten koppelt alle beschrijvingen van een werk, ongeacht eventuele variaties in titel, uitgever, naam van de auteur, onderwerptitel en andere bibliografische gegevens. Door deze beschrijvingen te linken, wordt bibliotheekinformatie makkelijker vindbaar op de meestgebruikte zoekwebsites.

Bekijk een voorbeeld van een WorldCat-werkentiteit

WorldCat-personen

WorldCat-persoonsentiteiten koppelt stukjes informatie over een specifiek persoon en maakt daar een korte beschrijving van, inclusief verschillende notaties van de naam van die persoon, creatief werk van die persoon en biografische informatiebronnen over deze persoon. Met ingang van maart 2017, bevat WorldCat-personen meer dan 117 miljoen beschrijvingen van auteurs, regisseurs, musici en anderen, die rechtstreeks afkomstig zijn uit WorldCat. OCLC heeft onlangs een proefproject uitgevoerd met linked data, waarbij bibliotheken gebruik maakten van WorldCat-personen.

Bekijk een voorbeeld van een WorldCat-persoonsentiteit

Samenwerken voor de toekomst

Om sturing te geven aan het gebruik van linked data door bibliotheken werkt OCLC samen met andere organisaties. Dankzij deze samenwerking zorgen we dat oplossingen die voor bibliotheken werken ook handig zijn voor de bredere informatiegemeenschap.

BIBFRAME

OCLC en de Library of Congress werken doorlopend aan de ontwikkeling van BIBFRAME, een geleidelijk groeiend model voor het delen en koppelen van bibliografische data. OCLC is daarbij een actieve deelnemer aan de BIBFRAME-pilot. Wanneer deze standaard uitgebreider is getoetst en breder wordt doorgevoerd, gaan we manieren verkennen om die toe te passen op WorldCat-records, zodat entiteiten ondubbelzinnig geïdentificeerd kunnen worden en de relaties ertussen over het hele web gedeeld kunnen worden.

Schema.org

WorldCat-entiteiten krijgen in het schema.org-lexicon een markering, zodat zoekmachines en andere systemen informatie uit bibliotheekdata kunnen ophalen en gebruiken. Dit standaardlexicon, dat is ontwikkeld en wordt gesponsord door belangrijke technologiebedrijven, fungeert als de datataal die moderne zoekmachines het beste begrijpen.