Nederlands

VIAF®

Zo kunt u deelnemer worden

Instellingen die willen deelnemen, kunnen een aanmeldingsformulier indienen. OCLC zal laten weten wanneer het aanmeldingsformulier beschikbaar is. Nu kunt u al een bericht sturen naar viaf@oclc.org om OCLC te laten weten dat u zich wilt aanmelden.

Tijdens de aanmeldingsprocedure wordt aan de deelnemende instelling gevraagd om testbestanden met bibliografische en thesaurusgegevens in te dienen bij het VIAF-consortium. OCLC verwerkt deze records om lemma's uit de bronbestanden te vergelijken met VIAF-records die zijn gemaakt vanuit eerder geleverde inhoud van andere VIAF-deelnemers. Indien de aanmelding van een instelling wordt geaccepteerd, sluit de instelling een overeenkomst af met OCLC en stuurt deze de volledige bestanden met bibliografische en thesaurusgegevens naar OCLC. Deelnemers leveren ook regelmatig updates aan OCLC.

Meer gegevens over aanmelden bij en bijdragen aan VIAF

Aan welke vereisten moet een deelnemer voldoen?

Uw organisatie moet:

 • Een omvangrijke auteursnamenthesaurus en bibliografisch bestand hebben, die beide actief worden bijgehouden. De voorkeur ligt bij:
  • Auteursnamenthesauri die een aanzienlijke uitbreiding en verbetering van VIAF bieden (bijvoorbeeld bestanden met gegevens van nieuwe gemeenschappen, talen en schrifttypen die nog niet in VIAF waren opgenomen).
  • Bestanden waaraan regelmatig nieuwe gegevens worden toegevoegd.
 • Indien daarom wordt gevraagd, bereid zijn om afwijkingen of tegenstrijdigheden in de records te helpen oplossen
 • Bereid zijn om bij te dragen aan het VIAF-programma, door:
  • Voortdurend thesaurus- en bibliografische gegevens bij te dragen.
  • Te zorgen dat de gegevens voldoen aan de vastgelegde beleids- en praktijkregels van VIAF.
  • Te helpen bij het oplossen van mogelijke afwijkingen of tegenstrijdigheden in de records die zijn bijgedragen door uw organisatie.
 • Bij te dragen aan de gezamenlijke inspanningen van VIAF-deelnemers door:
  • Operationeel advies te geven.
  • Het gebruik van VIAF te promoten.
  • Adviezen te geven over en te helpen bij het ontwikkelen en implementeren van het VIAF-beleid.
  • Deel te nemen aan de VIAF Council, de adviesgroep waarvan alle deelnemers lid zijn.

Zijn er kosten verbonden aan de VIAF-deelname?

Er zijn geen kosten verbonden aan de aanmelding of de deelname, behalve de tijd en moeite die het kost om gegevens en expertise te leveren aan VIAF.

Opmerkingen:

 • OCLC levert infrastructuur en medewerkers om VIAF te ondersteunen, als onderdeel van de maatschappelijke missie van OCLC.
 • Van alle VIAF-deelnemers wordt verwacht dat ze bereid zijn om de nodige reiskosten te betalen voor deelname aan de jaarlijkse lokale vergaderingen van de VIAF Council.

Moet mijn organisatie lid zijn van OCLC om VIAF-deelnemer te kunnen worden?

Nee, OCLC lidmaatschap is niet vereist om VIAF-deelnemer te kunnen worden.

Welke informatie, behalve gegevens over mijn instelling en haar bestanden, moet ik geven om VIAF-deelnemer te kunnen worden?

U moet identificatiecodes aanleveren voor uw thesaurusbestand:

 • U moet een MARC 21-organisatiecode hebben of aanvragen.
 • U moet het thesaurusbestand van uw bibliotheek registreren bij de Library of Congress om een 'Name and Title Source code' te krijgen.

Deze codes worden in VIAF gebruikt als unieke ID's. Als u vragen hebt over de codes, stuurt u een e-mail naar viaf@oclc.org.

Hoe verloopt de aanmeldingsprocedure?

U moet:

 1. Het aanmeldingsformulier dat u op deze webpagina aantreft, invullen en indienen. Het aanmeldingsformulier laten ondertekenen door een bevoegd persoon in uw organisatie, om uw interesse te bevestigen.
 2. Een voorbeeldbestand met thesaurus- en bibliografische records indienen bij viaf@oclc.org.

Resultaten:

 • Indien de stappen 1 en 2 zijn gelukt en uw organisatie wordt geaccepteerd, ontvangt u bericht per e-mail en wordt u gevraagd om te bevestigen dat u wilt deelnemen aan het VIAF-programma. Daarna ontvangt u een contract als uitnodiging aan uw organisatie om een overeenkomst af te sluiten met OCLC.
 • Indien uit de stappen 1 en 2 blijkt dat de aanmelding en/of de ingediende testbestanden van uw organisatie niet geschikt zijn voor VIAF, wordt u hierover per e-mail geïnformeerd.

Wat gebeurt er nadat ik me heb aangemeld en de testgegevens van mijn instelling heb verstuurd?

 • De aanmelding wordt beoordeeld. OCLC kan eventueel per e-mail vervolgvragen stellen aan de persoon die is aangewezen als contactpersoon voor uw instelling.
 • Indien de beoordeling positief is, zal OCLC de testbestanden met thesaurus- en bibliografische records die u hebt ingestuurd, testen.
 • Indien de tests van de ingediende voorbeeldbestanden goed verlopen, zal OCLC de thesaurus- en bibliografische records in "test"-modus in VIAF laden en u per e-mail op de hoogte stellen.
 • Uw organisatie kan de resultaten bekijken en onderzoeken.
 • Meestal is er wat extra werk nodig om elk bestand volledig te integreren in VIAF. OCLC medewerkers zullen tijdens deze testfase nauw samenwerken met uw organisatie.

NB: Voorbeeldbestanden die zijn ingediend om te testen worden verwijderd nadat de aanmeldingsprocedure is voltooid.


Beschikbaarheid van de service

 • Virtual International Authority File (VIAF) service

  Overal beschikbaar

Recent nieuws