Nederlands

VIAF®

Wij hebben voor 30 november 2017 uw hulp nodig.

Op 19 oktober 2017 vond er een ISNI-VIAF-webinar plaats. Dit webinar was een vervolg op de ISNI en VIAF Top van februari 2017, georganiseerd door de British Library, met deelnemers van die Top. De deelnemers waren gekozen uit de leden van de Conference of European Librarians en het Program for Cooperative Cataloging.

Dit webinar biedt updates met betrekking tot de volgende zaken:

 • Ontwikkelingen met betrekking tot ISNI en VIAF,
 • Specifieke bibliotheekimplementaties van ISNI en
 • Voorstellen voor nieuwe werkgroepen om samenwerking tussen VIAF- en ISNI-gebruikers te bewerkstelligen.

Wij zijn op zoek naar mensen die willen deelnemen aan de werkgroep. De mensen dienen ervaring te hebben met VIAF of ISNI en willen bijdragen aan de toekomstige vormgeving van deze platforms. Heeft u interesse? Lees dan de onderstaande beschrijvingen en vul het bijbehorende aanvraagformulier in en verstuur dit uiterlijk 30 november 2017.

Tot de taken van de werkgroep ISNI- en VIAF-samenwerking (ISNI and VIAF Interoperation Working Group) behoren:

 • Het definiëren van gebruikscases en werkprocessen voor nationale bibliotheken
 • Aanbevelingen over hoe en wanneer elk gebruikt dient te worden
 • Aanbevelingen voor nieuwe kenmerken voor bredere functionaliteiten
 • Definiëren en vergelijken van thesauruscontrole en ID-beheer
 • Definieren van voorstellen voor verbetering, wensen, tools
 • Toekomstige financiële modellen voorstellen

Voorlopige aanbevelingen van deze groep dienen uiterlijk in april 2018 te worden ingediend en de eindaanbevelingen in juni 2018.

Aanvraagformulier voor de ISNI and VIAF Interoperation Working Group

Tot de taken van de werkgroep gebruikers en beleid (Practitioner & Policy Working Group) behoren:

 • Ontwikkelen van processen op basis van gebruikerservaring
 • Ontwikkelen van aanbevelingen met betrekking tot beleid (zoals metadata, pseudoniemen, etc.)
 • Documenteren van gezamenlijke ervaringen met bibliotheekimplementaties
 • Inclusief een VIAF-liaison

Aanvraagformulier voor de Practitioner & Policy Working Group

Tot de taken van de communicatiegroep voor bibliotheekimplementaties (Communications Group on Library Implementations) behoren:

 • Documenteren van de rol van bibliotheken bij het werken in verschillende vakgebieden met ISNI
 • Belangenbehartiging bij en door bibliotheken stimuleren en ontwikkelen
 • Inclusief een liaison voor de ISNI-IA

Aanvraagformulier voor de Communications Group on Library Implementations

Het VIAF-programma is een door OCLC bestuurde activiteit ter ondersteuning van VIAF. De instellingen die bijdragen aan het VIAF-programma leveren thesaurusbestanden en bibliografische gegevens ter ondersteuning van VIAF in overeenstemming met de gevestigde beleids- en gebruiksregels voor VIAF.

VIAF is tevens een samenwerking van de bijdragende instellingen. Instellingen die bijdragen aan VIAF worden aangemoedigd bij te dragen aan het VIAF-programma bijvoorbeeld door operationeel advies, het promoten van het gebruik van VIAF of deelname in het formele adviesproces, waaronder bijdrage aan de ontwikkeling en implementatie van beleidsregels met betrekking tot VIAF. VIAF en het VIAF-programma vallen—net als WorldCat en andere activiteiten van het OCLC-samenwerkingsverband—onder het eindbestuur van de OCLC Board of Trustees.

De VIAF Council (VIAFC) is opgericht onder het beschermheerschap van het VIAF-programma. Het doel van de VIAFC is advies te geven met betrekking tot beleid, uitvoering en activiteiten van VIAF en het VIAF-programma.

De VIAFC heeft met name de taak om:

 • Bij te dragen aan de ontwikkeling van beleids- en gebruiksregels, de werking van VIAF en het VIAF-programma, evenals beleidsregels met betrekking tot de toelating en selectie van nieuwe bijdragende instellingen;
 • Te adviseren welke servicefuncties en dataformaten VIAF dient te ondersteunen;
 • Te adviseren hoe en waarmee het effectieve en geschikte gebruik van VIAF dient te worden gepromoot;
 • Bepaalde bedrijfsaspecten die van de VIAFC verwacht mogen worden, uit te voeren;
 • Een voorzitter van de VIAFC aan te wijzen.

De VIAFC bestaat uit stemgerechtigde leden en een OCLC-liaison. Elke bijdragende instelling kan een stemgerechtigd lid benoemen als vertegenwoordiging van zichzelf in de VIAFC. De OCLC-liaison in de VIAFC wordt benoemd door OCLC.

De VIAFC houdt ieder jaar een verkiezing ter benoeming van de gekozen voorzitter (Chair-Elect). De Chair-Elect bekleedt die positie in de raad in het jaar voorafgaand aan diens (eenjarige) termijn als voorzitter van de VIAFC. De Chair-Elect wordt voorzitter na de afsluiting van de jaarlijkse bijeenkomst van de VIAFC, die traditioneel wordt gehouden op de vrijdag voor de start van elk IFLA World Library and Information Congress.

Voorzitters van de VIAF Council

 • Marta Cichoń—Biblioteka Narodowa (2018)
 • Ricardo Santos Muñoz—Biblioteca Nacional de España (2017)
 • Beacher Wiggins—Library of Congress (2016)
 • Vincent Boulet—Bibliothèque nationale de France (2015)
 • Brigitte Wiechmann—Deutsche Nationalbibliothek (2014)
 • Vincent Boulet—Bibliothèque nationale de France (2013)
 • Barbara Tillett—Library of Congress (2012)

OCLC-liaison

Hayley Moreno

VIAF (Virtual International Authority File) combineert meerdere lijsten met namen van autoriteiten binnen een door OCLC gehoste service voor de namen van autoriteiten. Het doel van deze service is een verlaging van de kosten en verhoging van de bruikbaarheid van autoriteitsbestanden van bibliotheken door breed gebruikte autoriteitsbestanden te matchen en te linken en door die informatie online beschikbaar te maken.

Beschikbaarheid van de service

 • Virtual International Authority File (VIAF) service

  Overal beschikbaar