Nederlands

VIAF®

Bestuur

Het VIAF-project is een door OCLC beheerde activiteit voor ondersteuning van VIAF. De VIAF-deelnemers die meewerken aan het VIAF-project bieden hun thesaurusrecords en bibliografische gegevens aan ter ondersteuning van VIAF, in overeenstemming met de vastgelegde beleidsregels en -praktijken van VIAF.

VIAF is ook een gezamenlijke organisatie van de deelnemers. Van VIAF-deelnemers wordt verwacht dat zij bijdragen aan het VIAF-project door operationeel advies te bieden, het gebruik van VIAF te promoten en mee te werken aan de formele adviesprocedure, inclusief bijdragen aan de ontwikkeling en implementatie van beleidsregels die invloed hebben op het VIAF-project. VIAF en het VIAF-project vallen, net als WorldCat en andere samenwerkingsactiviteiten van OCLC, uiteindelijk onder het gezag van de OCLC Board of Trustees.

De VIAF Raad (VIAFC) is opgericht onder auspiciën van het VIAF-project. Het bredere doel van de VIAFC is het bieden van richtlijnen inzake het beleid, de praktijk en de werking van VIAF en het VIAF-project.

De VIAFC is specifiek belast met het:

  • Meewerken aan de ontwikkeling van beleids- en praktijkregels voor de werking van VIAF en het VIAF-project, en van beleidsregels inzake de verkiesbaarheid en selectie van nieuwe VIAF-deelnemers;
  • Adviseren over functies en data formats die door VIAF worden ondersteund;
  • Adviseren over methoden om het effectieve en passende gebruik van VIAF te promoten;
  • Uitvoeren van bepaalde zakelijke aspecten van de VIAFC (zoals verkiezing van de VIAFC-voorzitter), indien nodig;
  • Aanwijzen van een VIAFC-voorzitter.

De VIAFC bestaat uit stemgerechtigde leden en één OCLC contactpersoon. Elke deelnemende organisatie van VIAF mag een stemgerechtigd lid aanwijzen als vertegenwoordiger bij de VIAFC. De OCLC contactpersoon van de VIAFC wordt benoemd door OCLC.


Beschikbaarheid van de service

  • Virtual International Authority File (VIAF) service

    Overal beschikbaar

Recent nieuws