Nederlands

VIAF®

Virtual International Authority File

Virtual International Authority File (VIAF) is een internationale dienst die zorgt voor eenvoudige toegang tot de belangrijkste internationale thesaurusbestanden voor persoonsnamen. De oprichters zien VIAF als een bouwsteen van het 'semantisch web', waarmee kan worden geschakeld tussen de weergegeven vorm van persoonsnamen in de voorkeurstaal en het voorkeursschrift van de internetgebruiker. VIAF begon als een gezamenlijk project van de Library of Congress (LC), de Deutsche Nationalbibliothek (DNB), de Bibliothèque nationale de France (BnF) en OCLC. In de afgelopen tien jaar is het uitgegroeid tot een samenwerkingsproject met steeds meer nationale bibliotheken en andere instellingen. Inmiddels zijn er 22 bijdragende organisaties uit 19 landen.

De meeste grote bibliotheken houden lijsten bij met namen van personen, bedrijven, congressen en geografische plaatsen, evenals lijsten om werken en andere items te controleren. Deze lijsten, of thesaurusbestanden, zijn op verschillende manieren ontwikkeld en bijgehouden door de afzonderlijke bibliotheekgemeenschappen overal ter wereld. De verschillen in de aanpak van dit werk worden duidelijk als bibliotheekgegevens vanuit allerlei gemeenschappen worden gecombineerd in gezamenlijke catalogi, zoals WorldCat van OCLC.

VIAF helpt om de thesaurusbestanden van bibliotheken goedkoper te onderhouden en beter bruikbaar te maken voor de bibliotheekwereld en daarbuiten. Hiertoe koppelt en vergelijkt VIAF de thesaurusbestanden van nationale bibliotheken en worden alle thesaurusrecords voor een bepaalde entiteit gegroepeerd in een samengevoegd “super”-thesaurusrecord dat alle verschillende namen voor die entiteit bevat. Door alle verschillende namen voor dezelfde persoon of organisatie aan elkaar te koppelen, biedt VIAF een handige methode om de bredere bibliotheekgemeenschap en andere instellingen toegang te bieden tot bibliografische gegevens van bibliotheken uit andere taalgebieden.

Het voornaamste doel van VIAF is dus:

  • Thesaurusrecords op nationaal en regionaal niveau koppelen om een clusterrecord te creëren voor elke unieke naam.
  • Het concept van universeel bibliografisch toezicht uitbreiden door:
    - nationale en regionale variaties naast elkaar toe te staan in thesaurusrecords; en
    - de behoefte aan variaties in voorkeurstaal, -script en -spelling te ondersteunen.
  • Een rol spelen in de opkomst van het semantische web.

VIAF wil niet alleen online toegankelijke identificatie van entiteiten bieden die van belang zijn voor bibliotheken, maar ook een fundament leggen om de lokalisatie van bibliografische gegevens mogelijk te maken door lokale naamversies (bijvoorbeeld in een ander schrift of met een andere spelling) beschikbaar te maken voor zoeken en vinden. Zo krijgen Duitse gebruikers bijvoorbeeld een naam te zien zoals die is vastgelegd door de DNB, terwijl Franse gebruikers dezelfde naam zien in de vorm die is vastgelegd door de BnF, en Engelstalige gebruikers in de vorm die is vastgelegd in het LC/NACO-bestand. De gebruikers in de betreffende landen kunnen de naamrecords ook bekijken zoals die is vastgelegd door de andere landen, waardoor de thesaurus echt internationaal wordt en onderzoek wordt bevorderd in alle talen ter wereld.


Beschikbaarheid van de service

  • Virtual International Authority File (VIAF) service

    Overal beschikbaar

Recent nieuws