Nederlands

Wij wijzen u erop dat dit gearchiveerde tekst is die details en links kan bevatten die niet meer up-to-date zijn of niet meer werken.

OCLC Global Council wordt dit jaar gehouden in Den Haag

Afgevaardigden komen voor het eerst samen in Europa om te spreken over “Samenwerking in een snel veranderende wereld”.

LEIDEN, 22 april 2013—Van 23 tot en met 25 april aanstaande, organiseert OCLC de jaarvergadering van zijn Global Council in Den Haag. OCLC Online Computer Library Center, Inc. is een samenwerkingsverband, hetgeen betekent dat bibliotheken aangesloten bij OCLC via de regionale lidorganisaties en de Global Council wereldwijd actief bij de beleidsvorming van OCLC betrokken worden. De 48 afgevaardigden van de OCLC Global Council zijn afkomstig uit de hele wereld, waaronder 5 personen die zitting hebben in deze Council namens de landen van Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA).

Het thema van de bijeenkomst is: “Samenwerking in een snel veranderende wereld”. Een van de keynote sprekers is Vincent Lokin, manager samenwerking en maatschappelijk verantwoord ondernemen bij de Rabobank Nederland, die zal spreken over samenwerkingsmodellen. Breandán Knowlton, programmamanager van Europeana zal spreken over “Het ontwikkelen van projecten in het Europeana Cultural Heritage Ecosysteem”.

De afgevaardigden bij OCLC’s Global Council worden gekozen door de leden van de drie regionale Councils – van Noord- en Zuid Amerika, van Azië en Oceanië en van EMEA. De Global Council heeft een sleutelrol als forum voor strategische discussies en is de spil in de communicatie tussen de regionale Councils en OCLC. De Global Council bepaalt mede het beleid van OCLC en de bibliotheken doordat zij 6 leden van de Board of Trustees aanwijzen en doordat zij tot taak hebben het reglement en de statuten van OCLC goed te keuren. Tevens worden binnen de Global Council gemeenschappelijke belangen en trends behandeld, waarna zij ook aanbevelingen doen aan het management en de leden van de Board of Trustees van OCLC. De afgevaardigde leden zorgen tevens voor regelmatige en open communicatie tussen OCLC en zijn leden.

De eerste bijeenkomst van de OCLC Global Council in Europa valt samen met de feestelijke heropening van het (deels) gerenoveerde OCLC EMEA kantoor in Leiden. Alle leden van Global Council zijn uitgenodigd de feestelijke heropening van het OCLC gebouw op 24 april 2013 bij te wonen. Deze openingshandeling zal worden verricht door Jay Jordan, CEO en President van OCLC. Tijdens de borrel en het buffet na het officiële gedeelte van de avond krijgen zij gelegenheid kennis te maken met de eveneens uitgenodigde directieleden van verschillende Nederlandse bibliotheken.

In het excursieprogramma na afloop van de jaarvergadering van de Global Council zijn, naast een bezoek aan het Haags Gemeentemuseum, ook bezoeken opgenomen aan de Universiteitsbibliotheek Utrecht, aan de bibliotheek Midden Brabant in Tilburg en aan Tresoar in Leeuwarden, zodat er ruimschoots gelegenheid is zich een beeld te vormen van het Nederlandse bibliotheeklandschap.

 

 

Over OCLC

Als organisatie zonder winstoogmerk levert OCLC producten en diensten en voert onderzoek uit ten behoeve van bibliotheken, documentatiecentra van overheid en zorgsector, musea, archieven en andere culturele instellingen: geautomatiseerd catalogiseren, naslagwerken, interbibliothecair leenverkeer, elektronische content, conserveren, bibliotheekbeheer (lokaal, gehost of in de cloud) en online activiteiten. WorldCat, 's werelds rijkste bibliografische catalogus, het WorldShare Platform en de Nederlandse gemeenschappelijke informatie-infrastructuur vormen de kern daarvan. OCLC is een coöperatief, sinds 1967 bestuurd door en actief dankzij deze bibliotheken. Het publieke doel is de toegang te verbeteren tot de informatie die zij bieden en manieren te vinden om de kosten hiervan te verminderen door samenwerking.

Doorzoek WorldCat op www.worldcat.org. Ga voor meer informatie naar www.oclc.org.

OCLC, WorldCat.org en WorldCat zijn handelsmerken en/of dienstmerken van OCLC, Inc. Product-, dienst- en bedrijfsnamen van derden zijn handelsmerken en/of dienstmerken van hun respectieve eigenaren.

Contact

  • Fiona Leslie

    O: +44 (0)121 456 4656