Nederlands

NCC-IBLTM

NCC-IBL maakt gebruik van de bibliografische gegevens en de bezitgegevens in het GGC om alle IBL-aanvragen te matchen met de gezamenlijke collectie van de ruim 200 Nederlandse bibliotheken. Het systeem identificeert welke bibliotheken aan het verzoek kunnen voldoen en toont een geprioriteerde lijst van de instellingen die het gezochte artikel of boek kunnen leveren of uitlenen. Desgewenst kan de aanvragende bibliotheek de aanbevelingen van het systeem negeren en een eigen voorkeursleverancier kiezen.

Vanaf het moment dat zij een aanvraag hebben ingediend, kan een bibliotheek de voortgang van de aanvraag volgen tot aan de levering. Het systeem biedt tevens opties voor het tracken en het versturen van rappels. Dit geldt ook bij teruggave.

Deelname van uw bibliotheek in IBL

Bibliotheken bepalen zelf onder welke voorwaarden zij willen deelnemen in het systeem. Bijvoorbeeld door aan te geven hoeveel aanvragen zij per dag willen verwerken. Zij kunnen ook andere informatie opgeven, zoals het type bibliotheek en de regiocodes die het systeem gebruikt om de beste match te maken tussen verstrekkers en indieners.

Geavanceerd ingebouwd systeem voor betalingen van leenverkeer

NCC-IBL treedt op als clearinghouse voor betalingen van kleine bedragen tussen bibliotheken; er hoeven dus geen facturen of betalingen te worden afgehandeld buiten het systeem om. Er bestaat ook een mogelijkheid voor bibliotheken om accounts toe te kennen aan eindgebruikers die bijdragen aan de kosten van hun IBL.

Nauwkeurig en efficiënt IBL-systeem

Het NCC-IBL-systeem maakt gebruik van de kwalitatief hoogwaardige data in het  GGC. Dankzij het feit dat de metadata daarin gedetailleerd en up-to-date zijn, verloopt de het IBL soepel en snel.

Ook voor uw eindgebruikers

Wanneer u het systeem gebruikt in combinatie met PiCarta, kunnen uw eindgebruikers – van academici en studenten tot onafhankelijke wetenschappers en onderzoekers – direct vanuit het zoekresultaat hun IBL-aanvragen plaatsen. Zij hebben dan zelfs een eigen depositorekening voor de afhandeling van kleine bedragen.


Beschikbaarheid van de service

  • Nederlandse Centrale Catalogus – interbibliothecair leenverkeer (NCC-IBL)

    Beschikbaar in Nederland

Verwachte evenementen

Er zijn geen geen geplande evenementen voor NCC-IBL.

Alle evenementen voor NCC-IBL tonen »