Nederlands

Leden bestuderen informatie

Belangrijke informatie

Informatie over het lidmaatschap

Blijf op de hoogte van de belangrijkste informatie over het lidmaatschap, het leidend beginsel en bestuursdocumenten, de laatste notulen en raadpleeg andere documenten met betrekking tot OCLC Global en Regional Councils.

OCLC-lidmaatschap

De criteria voor lidmaatschap van OCLC en bijbehorende services en activiteiten worden jaarlijks ingediend door het personeel van OCLC en gecontroleerd door de Membership Committee. De Membership Committee bestaat uit afgevaardigden van Global Council en leden van de Board of Trustees. Eventuele wijzigingen dienen te worden goedgekeurd door Global Council en de Board of Trustees. Download de huidige criteria en bijbehorende services en activiteiten die ervoor zorgen dat instellingen worden aangemerkt als lid. Een instelling dient per jaar minimaal een van de activiteiten ten aanzien van een OCLC-service te vervullen.

Neem contact met ons op over uw activiteiten »

Member groups

As a member-driven cooperative, OCLC actively engages members in gathering feedback and ideas to help shape our shared future. Much of this collaboration occurs in a broad range of member groups such as: Advisory Groups, User Groups, Working Groups, Online Communities and Affinity Groups.

Join member groups »


Ledengroepen

Als samenwerkingsverband dat wordt aangestuurd door zijn leden, werkt OCLC samen met zijn leden en vraagt hen om input om de toekomst van bibliotheken te helpen vormgeven. Een groot deel van deze samenwerking vindt plaats in ledengroepen. Er zijn drie soorten ledengroepen: Advisory Groups, User Groups en Working Groups.

De pagina over de ledengroepen is in het Engels. De voertaal van de ledengroepen is over het algemeen namelijk ook Engels.

Aansluiten bij ledengroepen »


De stemgegevens van uw instelling updaten

Een van de belangrijkste voordelen van uw OCLC-lidmaatschap is dat u de mogelijkheid heeft om leden af te vaardigen voor uw Regional Council en voor OCLC Global Council. Hiertoe worden er elk jaar verkiezingen georganiseerd. Elke lidinstelling krijgt één stem.

Contactinformatie voor uw instelling doorgeven of updaten

Afmelden voor deelname aan activiteiten met betrekking tot uw lidmaatschap »


 

Americas Regional Council Ambassador Program Brochure (PDF)

Americas Regional Council Brochure (PDF)

Americas Regional Council Bylaws (PDF)

Voting Representative Contact Information Form