Nederlands

Leden bestuderen informatie

Belangrijke informatie

Informatie over het lidmaatschap

Blijf op de hoogte van de belangrijkste informatie over het lidmaatschap, het leidend beginsel en bestuursdocumenten, gebruikersgroepen en andere documenten met betrekking tot OCLC Global en Regional Councils.

OCLC-lidmaatschap

Het OCLC-lidmaatschap brengt veel voordelen met zich mee voor bibliotheek en diens gebruikers: hoogwaardige research, meedenken over het bestuur en de waarde van gezamenlijk gedeelde bronnen. Om van deze voordelen te kunnen profiteren, dient een bibliotheek aan een aantal criteria te voldoen om als lid in aanmerking te komen. De OCLC Membership Criteria worden jaarlijks door het Board Membership Committee herzien. Per jaar dient een bibliotheek ten minste een kwalificerende activiteit te ondernemen met betrekking tot een OCLC-service. Klik hier om de actuele criteria en kwalificerende activiteiten en services te bekijken.

Neem contact met ons op over uw activiteiten »


Groepen voor leden

Als samenwerkingsverband dat wordt aangestuurd door zijn leden, vraagt OCLC zijn leden actief om feedback en ideeën om onze gezamenlijke toekomst te helpen vormgeven. Er wordt voornamelijk samengewerkt in verschillende soorten ledengroepen, zoals adviesgroepen, werkgroepen, gebruikersgroepen, online fora en vakgroepen (resp. Advisory Groups, Working Groups, User Groups, Online Communities en Affinity Groups).

Meld u aan voor ledengroepen »


Ledengroepen

Als samenwerkingsverband dat wordt aangestuurd door zijn leden, werkt OCLC samen met zijn leden en vraagt hen om input om de toekomst van bibliotheken te helpen vormgeven. Een groot deel van deze samenwerking vindt plaats in ledengroepen. Er zijn drie soorten ledengroepen: Advisory Groups, User Groups en Working Groups.

De pagina over de ledengroepen is in het Engels. De voertaal van de ledengroepen is over het algemeen namelijk ook Engels.

Aansluiten bij ledengroepen »


De stemgegevens van uw instelling updaten

Een van de meest unieke en belangrijke voordelen van het OCLC-lidmaatschap zijn de verkiezingen voor de afgevaardigden in uw Regional Council. De gekozen afgevaardigden van Americas Regional Council, Asia Pacific Regional Council en EMEA Regional Council behartigen uw belangen via OCLC Global Council dat namens leden uit de hele wereld optreedt. Er worden ieder jaar verkiezingen gehouden en alle lidbibliotheken die na 30 december een kwalificerende activiteit hebben ondernomen, krijgen een stem.

Contactinformatie voor uw instelling doorgeven of updaten

Afmelden voor deelname aan activiteiten met betrekking tot uw lidmaatschap »


 

Voting Representative Contact Information Form

 

Voting Representative Contact Information Form

 

Action Plan for EMEA Regional Council (PDF)

Multi-year Strategic Plan for EMEA Regional Council (PDF)

Voting Representative Contact Information Form