Nederland

  • Nederlands

Overzicht

Het WorldCat Registry is een gratis webdienst voor informatieprofessionals en beheerders van bibliotheken en andere kennisinstellingen, zowel binnen als buiten het OCLC-samenwerkingsverband. De Registry biedt u één gecentraliseerde en via internet toegankelijke locatie waar u in een profiel de identiteit van uw instelling kunt definiëren met gegevens als:

  • Soort instelling
  • Id-codes die zijn uitgegeven door brancheorganisaties
  • Fysieke en elektronische locaties (IP)
  • Collega-instellingen van het consortium
  • Hoofd-/subrelaties (hoofdvestiging en filialen)
  • Webdiensten zoals online catalogus, "eBalie"-diensten (online helpdesk) en OpenURL-servers
  • Leveranciers waarmee wordt samengewerkt
  • Budget-, gebruikers- en dienstenstatistieken
  • Administratieve contactpersonen

Met duizenden deelnemende bibliotheken, zowel binnen als buiten het OCLC samenwerkingsverband, vormt WorldCat Registry een uitgebreid en gezaghebbend bestand van bibliotheken en bibliotheekdiensten.

Delen van gegevens en leverancierstransacties worden efficiënter.

Instellingen die hardware, software, diensten en content afnemen van een groot aantal verschillende dienstverleners ontdekken al snel dat ze meerdere identiteitsprofielen moeten beheren. Elke keer dat gegevens veranderen, bijvoorbeeld een telefoonnummer, de naam van een contactpersoon of een IP-adres, is het personeel tijd kwijt om elke leverancier hiervan afzonderlijk op de hoogte te stellen, vaak ook nog op verschillende manieren: via webpagina's, papieren formulieren, faxen en telefoontjes.

Met WorldCat Registry kunt u de zaken efficiënter aanpakken. Op een beveiligd webplatform maakt en beheert u één profiel. Vervolgens deelt u dit Registry-profiel met leveranciers van hardware, software, elektronische content en diensten, collega-instellingen binnen het consortium, subsidieverstrekkers en andere organisaties waarmee u regelmatig contact hebt. Via een speciale weblink hebben zij onmiddellijk alleen-lezen toegang tot de meest recente gegevens van uw instelling.

Deze toegang kan voor nog meer efficiëntie zorgen, bijvoorbeeld doordat u routinewerkzaamheden zoals activering of verlenging van een nieuw abonnement kunt automatiseren. U kunt de administratieve lasten die horen bij dergelijke diensten aanzienlijk verminderen en bovendien verkleint u de kans dat de diensten "onvindbaar" worden in geval interne systeemparameters veranderen, zoals IP-adressen.

Internetgebruikers klikken sneller door naar uw elektronische content

Als u gegevens van uw OpenURL linkmachine(s) beheert in WorldCat Registry kunnen internetgebruikers binnen en buiten de bibliotheek met hulp daarvan belangrijke elektronische content in uw bibliotheek op het spoor komen, precies wanneer ze het nodig hebben. Resolver-URL's en andere Registry-gegevens worden gebruikt door OCLC's OpenURL Gateway, waardoor de eindgebruiker ongehinderd links kan volgen vanaf een informatiebron, bijvoorbeeld een zoekmachineresultaat dat onder meer bibliografische gegevens bevat naar bijbehorende bibliotheekbronnen zoals full-text tijdschriften of databases met uittreksels, catalogi en citaties.

De gateway leidt OpenURL-links naar de juiste linkmachine door het IP-adres van de internetgebruiker te vergelijken met de IP-adressen die zijn opgeslagen in WorldCat Registry. De gebruiker wordt vervolgens rechtstreeks naar een linkmachine geleid die zijn eigen bibliotheek beheert. Een gebruiker die op internet zoekt via de internetverbinding van de bibliotheek is duidelijk herkenbaar en krijgt onmiddellijk de fulltext versie van het artikel op zijn scherm.

Websites en internettools die hun OpenURL-links momenteel naar gateway leiden, zijn ondermeer Google Scholar, ERIC en Zotero, het online onderzoeksprogramma van Firefox. De linksyntax van de gateway is verkrijgbaar als onderdeel van het programma WorldCat Affiliate.

Voor WorldCat-bibliotheken: collecties zijn zichtbaar in de belangrijkste zoekmachines

WorldCat Registry-gegevens sturen tevens de deep links aan naar online catalogi en online diensten die te zien zijn op WorldCat.org, de website waarmee bibliotheken die deelnemen aan WorldCat hun zichtbaarheid op internet vergroten. Instellingen die holdings leveren aan de wereldwijde WorldCat-catalogus zien hoe deze holdings en de gegevens van hun Registry-profiel worden aangeboden op Google, Yahoo! en andere populaire websites waar internetgebruikers hun zoektocht starten.

Breng een bezoek aan WorldCat Registry »