Nederland

 • Nederlands

WorldCat Registry in het kort

De WorldCat Registry van OCLC is een gratis online hulpmiddel waarmee een bibliotheek vanaf een centrale plek informatie over de institutionele identiteit en de geboden diensten kan beheren en beschikbaar maken. Via de gratis online diensten die beschikbaar zijn op de site voor WorldCat-deelnemers worden Registry-gegevens beschikbaar gemaakt op internet. Hierdoor profiteren de bibliotheken van een betere ontsluiting van hun content en diensten.

Voordelen

Voor alle bibliotheken binnen en buiten het OCLC samenwerkingsverband:

 • Vermindert dubbel werk en maakt het bijhouden van bibliotheekgegevens in een veelheid aan systemen overbodig.
 • Centraliseert gezamenlijke informatie en garandeert dat gegevens uitwisselbaar blijven met leveranciers van hardware, software, elektronische content of diensten, collega-instellingen binnen het consortium, subsidieverstrekkers en overige organen waarmee bibliotheken betrekkingen onderhouden.
 • Doordat u de informatie beschikbaar maakt, kunnen bibliothecaire dienstverleners de continuïteit en kwaliteit van hun diensten beter garanderen.
 • Automatiseert gegevensuitwisseling met leveranciers, zoals het aangaan of wijzigen van een licentie, zodat de kans kleiner wordt dat een dergelijke service uitvalt wanneer systeemgegevens als IP-adressen veranderen.
 • Internetgebruikers die zoeken in zoekmachines en op andere websites, kunnen via de OpenURL gateway ongehinderd links volgen vanuit zoekresultaten met bibliografische gegevens naar de OpenURL-content van uw bibliotheek (zie hierna onder Functies)

Voor consortia:

 • Mogelijkheid tot het maken van een centraal consortiumprofiel dat altijd actueel is en waarnaar contentaanbieders, andere leveranciers en aangesloten instellingen eenvoudig en veilig kunneen verwijzen.
 • Mogelijkheid om basisgegevens voor elektronische diensten die van toepassing zijn op de gehele groep (zoals IP-adressen, centrale catalogi en OpenURL-servers) centraal bij te houden.
 • Mogelijkheid om de individuele Registry-profielen te koppelen aan het groepsprofiel en om de profielstatus van aangesloten instellingen snel te bekijken.

Voor deelnemende WorldCat-bibliotheken:

 • Vergroot de zichtbaarheid van uw collectie en elektronische diensten op internet. Profielgegevens worden beschikbaar gesteld via WorldCat.org, via partnerprogramma's naar populaire sites als Google en Yahoo! en via een veelheid aan gratis beschikbare WorldCat linkmethoden, software widgets en webdiensten.

Eigenschappen

 • Met eenvoudige webinterfaces kunnen bevoegde bibliotheekmedewerkers gegevens bijhouden over de bibliotheek, waaronder: identificatiecodes die door verschillende standaarden of brancheorganisaties zijn toegekend, gegevens over de fysieke locatie, contactpersonen, websites en elektronische diensten, hiërarchische relaties zoals hoofdconsortia en filialen, administratieve en statistische gegevens m.b.t. medewerkers, diensten en gebruikers.
 • Een groot aantal instellingsprofielen is automatisch gemaakt en vooraf ingevuld met gegevens die reeds bekend waren bij OCLC of die afkomstig zijn van andere door de bibliotheekgemeenschap beheerde bronnen. (Profielen bevatten in de hele branche gebruikte identificatoren zoals het OCLC symbol en NCES/FIPS-codes zodat de profielen kunnen worden gekoppeld aan andere informatiebronnen.)
 • Mogelijkheid tot het downloaden van het Registry-profiel als XML-bestand naar een pc of netwerklocatie ten behoeve van import in spreadsheetsoftware, offline onderhoud en beoordeling.
 • Mogelijkheid tot het beschikbaar maken van profielgegevens via versleutelde internethyperlinks. Bibliotheekmedewerkers kunnen via de geïntegreerde e-mailfunctie van het Registry op elk gewenst moment links versturen naar bepaalde deelnemers. De ontvangers van de link kunnen profielgegevens bekijken in een alleen-lezen XML-formaat.
 • Profielgegevens die behoren bij OpenURL-diensten worden automatisch gebruikt door OCLC's OpenURL gateway. Deze instellingsonafhankelijke koppelservice leidt het linkverkeer naar de juiste bibliotheekbron als het IP-adres van de informatiezoeker overeenkomt met het adres of adresbereik dat is opgegeven in uw Registry-profiel.

Vereisten

 • Internetverbinding
 • Nieuwste generatie webbrowser

Verwante diensten

Gegevens in WorldCat Registry zijn te zien in:

 • WorldCat.org
 • WorldCat Local
 • OpenURL gateway