Nederland

  • Nederlands

Gebruikerservaringen

Meer informatie over hoe bibliotheken WorldCat gebruiken om hun collecties breder beschikbaar te maken op internet vindt u in onderstaande casestudy's. Onder Wat gebruikers over WorldCat.org zeggen vindt u meningen van eindgebruikers, genealogen en bibliothecarissen.

Casestudy 1: Uw bibliotheek beter zichtbaar op internet

Bibliotheken die linken naar WorldCat.org creëren meerwaarde voor henzelf en hun eindgebruikers