Nederland

  • Nederlands

Overzicht

De bibliotheek fungeert als spil voor overdracht, vinden en leveren van informatie, en als trefpunt van culturen en communicatie. Deze uitdaging moet elke moderne bibliotheek aangaan. Bij de concurrentie om beschikbare diensten op internet worden een omvangrijk informatieaanbod en ruime dienstverlening ter plaatse steeds belangrijker.

De opzet van efficiënte en economische werkprocessen in de bibliotheek is daarvoor evenzeer een voorwaarde als openheid naar buiten. Instellingsoverschrijdende processen met externe partners, zoals boekhandels, uitgeverijen en databaseaanbieders, moeten een vanzelfsprekend onderdeel van een dergelijk bibliotheeksysteem vormen.

SISIS-SunRise voldoet aan alle vereisten die aan een modern bibliotheeksysteem worden gesteld. Het systeem beschikt over de nieuwste technologie, is flexibel, gebruiksvriendelijk, en stelt u in staat uw dienstverlening voortdurend uit te bouwen. Dat geldt voor alle bedrijfsprocessen van uw bibliotheek, variërend van acquisitie, via catalogiseren en invoer van externe bibliografische gegevens tot uitlenen, en verder van zoekacties in lokale en externe databases tot aan het beschikbaar maken van uw gegevens op internet en in externe systemen.

Open naar binnen en naar buiten...

Het concept van gestandaardiseerde interfaces en het gebruik van uniforme protocollen vereenvoudigt de integratie van nieuwe modules, apparatuur of diensten in SISIS-SunRise. Ook individuele wensen zijn snel en economisch in te bouwen.

Hierdoor beschikt u over veel mogelijkheden om uw bedrijfsprocessen te optimaliseren. U gebruikt bijvoorbeeld de online bestelserver van een leverancier om het gewenste document te zoeken en u bestelt dit vervolgens per e-mail in XML-formaat. SISIS-SunRise bewaakt uiteraard de acquisitievoortgang en registreert ten slotte het document in catalogus en uitleenmodule als besteld. Ook elektronische gegevens, zoals afleveringsgegevens van tijdschriften, worden elektronisch verwerkt en ingelezen in de tijdschriftenmodule.

Catalogisering en invoer van externe gegevens met Z39.50 – geen probleem!

Behalve de traditionele catalogisering met gerieflijke invoer- en beheerfuncties, kunt u dankzij de geïntegreerde Z39.50-interface gemakkelijk acquisitie- en bibliografische gegevens overnemen uit Z39-bronnen. Bovendien kunt u uw eigen databases via de SISIS SunRise Z39-interface op internet openstellen voor geïnteresseerden.

Het systeem bevat interfaces voor de koppeling van verschillende systemen in een samenwerkingsverband. Verder kunt u online aansluiten bij systemen van interbibliothecair leenverkeer (IBL) en deze integreren in informatieportals.

Efficiënte gebruikersdiensten brengen meerwaarde!

Via SISIS-SunRise WebOPC en de lokale bibliotheekportal TouchPoint kunt u uw gebruikers van informatie voorzien. Met deze intuïtieve en overzichtelijke systemen kan de gebruiker zoeken in lokale gegevens en, dankzij de juiste interfaces, ook in andere gegevensbronnen waar ook ter wereld. Met de modernste zoektechniek en bijbehorende veelzijdige functionaliteit kunt u doelmatig zoeken naar informatie.

Zo worden bijvoorbeeld de ingevoerde zoekwoorden op spelling gecontroleerd en eventueel gecorrigeerd, of automatisch uitgebreid met aanvullende woordvormen (huis – huizen). Met zoekacties op basis van analogie kunt u zoeken naar vergelijkbare documenten. Dat gaat snel en overzichtelijk.

Naast het zoeken bestaat ook de mogelijkheid om gevonden documenten te bestellen, indien nodig in een andere bibliotheek en binnen 24 uur.

Ook kunnen uw gebruikers zelfstandig via deze module bepaalde documenten reserveren, verlengen, of ze kunnen saldo-informatie opvragen.

Mag het ook ietsje meer zijn?

Documentbeveiliging en geautomatiseerd uitlenen op basis van RFID, geautomatiseerd betalingsverkeer en online registratie, met SISIS-SunRise biedt u uw gebruiker allerlei gemak. Hierbij horen ook attenderingsdiensten en toezending van informatie via e-mail naar de thuiscomputer of via SMS naar de mobiele telefoon van de gebruiker. Uw bibliotheek heeft de beschikking over alle mogelijke internettechnologie om de gebruiker van informatie te voorzien.

De organisatorische en procesmatige inrichting van uw bibliotheek kunt u eenvoudig en betrouwbaar beheren via uw webbrowser met de SISIS-SunRise beheermodule. De uitgebreide configuratiemogelijkheden maken gericht beheer van processen en randvoorwaarden mogelijk. Alle gebruikersnamen en autorisaties worden centraal gedefinieerd en gecontroleerd.

Techniek die u flexibel maakt

SISIS-SunRise is gebaseerd op het client/server-model en koppelt Windows-clients, applicatieservers en middleware via een logisch protocol, met een gelijkmatige verdeling van systeemtaken en de gewenste flexibiliteit en schaalbaarheid als resultaat.

Wanneer nieuwe systeemeisen ontstaan door toevoeging van nieuwe diensten, aansluiting van nieuwe apparatuur of verdergaande functionele integratie, kunt u zonder veel moeite nieuwe oplossingen inpassen. Dit maakt de SISIS-SunRise bibliotheek niet alleen flexibel, maar ook klaar voor de toekomst.

Hierbij is het gebruik van krachtige hardware en standaarden van belang, beginnend bij ondersteunde servers/besturingssystemen (Solaris, Linux), bij databasesystemen (Sybase, ORACLE) tot aan de randapparatuur toe.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

U profiteert van meer dan veertig jaar ervaring in de ontwikkeling van bibliotheeksoftware en SISIS-SunRise behoort tot de derde generatie van systemen die wij in die tijd voor onze klanten hebben ontwikkeld. Wij verzorgen voor u het hele traject, vanaf het eerste consult tot in bedrijf nemen van het systeem.

Ook daarna staan wij voor u klaar met onze gekwalificeerde Servicedesk en onze online klachten- en informatieafhandeling.

Wij zijn uw partner in alle fasen van het project: planning, financiering, configuratie, scholing en onderhoud.

Wij zijn een samenwerkingsverband van bibliotheken over de hele wereld, dat sinds 1967 eigendom is van, bestuurd en onderhouden wordt door onze leden. Ons publieke doel is een toezegging aan elkaar—samen zorgen voor betere toegang tot de informatie in bibliotheken wereldwijd en manieren vinden om de kosten voor bibliotheken te reduceren door middel van samenwerking.