Nederland

  • Nederlands

OCLC lidmaatschap – EMEA-updates

Chris Négrel and Julie Seuront

Het doet mij genoegen om mezelf aan u voor te stellen als de nieuwe Member Advocate voor EMEA. OCLC heeft mij de kans gegeven deel uit te maken van dit dynamische, multiculturele en professionele team. Ik heb bewust gekozen voor een organisatie met een duidelijk maatschappelijk doel. Het lidmaatschap van OCLC is wat deze organisatie uniek maakt en ik kijk ernaar uit onze leden te betrekken bij al onze activiteiten.

In deze functie word ik ondersteund door mijn Franse college Chris Négrel, onze Distributor Director. Zijn ervaring en kennis van het bibliotheeklandschap in Europa, het Midden-Oosten en Afrika is van onschatbare waarde voor de communicatie met onze leden. Chris zal zich vooral richten op de invulling van EMEARC en zorgen dat onze leden beter betrokken worden bij het OCLC lidmaatschap en eveneens de meerwaarde en voordelen ervan begrijpen. Als hij tijd heeft, zal hij in de volgende editie van eNews zelf meer vertellen over zijn rol.

De leden van OCLC vormen de basis van het samenwerkingsverband. OCLC is dusdanig opgezet dat bibliotheken wereldwijd inspraak hebben in onze strategische richting. Dat betekent bijvoorbeeld dat directeuren en bibliothecarissen van lidinstellingen zich op regionaal en wereldwijd niveau verkiesbaar kunnen stellen. Tevens kan elk lid deelnemen aan onze jaarlijkse bijeenkomsten.

Bij de herziening van de protocollen voor lidmaatschap van 2013 (die met ingang van 1 juli 2014 van kracht zijn), is de definitie van lidmaatschap uitgebreid. Een instelling dient minimaal een maal per jaar één of meer kwalificerende activiteiten te ondernemen om lid te blijven. Kwalificerende activiteiten zijn onder andere:

  • Het delen van content via een abonnement of contract voor een product van OCLC, of via een product van OCLC dat via een andere organisatie (bijv. een lokaal of regionaal samenwerkingsverband of consortium, of een nationale bibliotheek) ter beschikking wordt gesteld, of
  • Een abonnement of contract afsluiten voor een bibliotheekbeheersysteem van OCLC dat uploadt naar het GGC of WorldCat.

Indien er binnen een jaar geen overeenkomstige activiteit wordt ondernomen, zal de lidmaatschapstatus van die instelling inactief worden.

Verder wil ik van deze gelegenheid gebruikmaken om de nieuwe afgevaardigden voor het EMEA Executive Committee die op 1 juli 2014 aan hun termijn beginnen van harte welkom te heten:

  • Ulf-Göran Nilsson, uit Zweden
  • Amada Marcos Blazquez, uit Spanje
  • Guy Cobolet, uit Frankrijk

En ter besluit wil ik hierbij de nieuwe voorzitter, Poul Erlandsen uit Denemarken, en de nieuwe vicevoorzitter, Fiona Parsons uit het Verenigd Koninkrijk, veel geluk wensen in hun nieuwe functies.

Indien u graag zou willen deelnemen aan de activiteiten van EMEA Regional Council of uw regio zou willen vertegenwoordigen in OCLC Global Council, of als u meer wilt weten over het lidmaatschap, neemt u dan gerust contact met mij op.