Nederland

 • Nederlands

Vers van de pers: Research-rapporten

OCLC Research: Understanding the Collective Collection

OCLC Research heeft weer een aantal interessante onderzoeksrapport gepubliceerd. (Alle rapporten van OCLC Research zijn uitsluitend beschikbaar in het Engels.) Het eerste en voornaamste is Understanding the Collective Collection: Towards a System-wide Perspective on Library Print Collections. In dit rapport staan alle belangrijke taken die OCLC heeft gedaan voor de bibliotheekgemeenschap in een systematisch overzicht met zowel kwalitatieve als kwantitatieve informatie over bibliotheekcollecties uit o.a. WorldCat, Google Books en Hathi Trust.

Het is een belangrijke basis voor bibliotheken die overwegen over te stappen van lokale collecties en diensten naar de betere betrouwbaarheid van een coöperatieve infrastructuur, collectieve collecties, gemeenschappelijke technologische platforms en instellingoverstijgende managementstrategieën. En beter inzicht in de distributie, compositie, overlap en uniciteit van collecties leidt tot een beter geïnformeerd beleid en een gecoördineerde aanpak om de last van de gemeenschappelijke collectie samen te delen.

Belangrijke punten uit het rapport:

 • Toenemende interesse in gemeenschappelijke printstrategie wordt gedreven door Google Books, veranderingen in het digitale ecosysteem die leiden tot nieuwe onderzoek- en leerpatronen, betere toegang tot bibliotheekmaterialen en een algemene verschuiving naar samenwerking.
 • Internet neemt een steeds belangrijkere plaats in ons leven in, waardoor bibliotheekcollecties een andere invulling vereisen qua focus, grenzen en waarde.
 • Bibliotheken en organisaties die diensten aan bibliotheken verlenen, besteden meer aandacht aan systematische organisatie van collecties (ongeacht of dat systematisch is voor een consortium, regio of land).
 • Bibliotheken geven steeds meer de voorkeur aan gemeenschappelijk beheer van hun papieren literatuur, naarmate individuele bibliotheken hun lokale capaciteit steeds verder terugschroeven.
 • Deze nadruk op systematische perspectieven duidt op een verschuiving binnen de gehele branche.
 • Nooit eerder gemaakte berekeningen bieden kwantitatieve schattingen en analyses van systematische collecties.
  -  …van elke twee bibliotheken van de eerste 5 bibliotheken die Google begon te digitaliseren, zijn acht van de tien boeken in hun gemeenschappelijke collectie uniek. Als deze resultaten naar een grotere context worden geëxtrapoleerd, dan geldt hetzelfde voor elke twee wetenschappelijke bibliotheken. (p. 43)
  -  …in zijn collectiviteit zijn materialen van na 1923 goed voor meer dan 80% (ofwel circa 12,6 miljoen) van de in de VS gepubliceerde papieren boeken in WorldCat. (p. 73)
  -  Als de huidige groei van de HathiTrust Digital Library doorzet, voorspellen wij dat meer dan 60% van de met terugwerkende kracht gedigitaliseerde collecties in de Amerikaanse Association of Research Libraries (ARL) tegen juni 2014 in aantal zal zijn verdubbeld in de collectieve digitale repository. (p.80)
  -  De bibliotheken van ARL zouden tussen $ 500.000 en $ 2 miljoen per jaar en ruim 4000m2 kunnen besparen als ze gemeenschappelijke printdiensten zouden leveren. (p. 81)

Het tweede rapport, Starting the Conversation: University-wide Research Data Management Policy, is een oproep tot actie gericht aan medewerkers van universiteitsbibliotheken. Het betreft een oproep aan directeuren om het gesprek aan te gaan over verantwoordelijk beleid op het gebied van onderzoeksdata met de verschillende belanghebbenden binnen de universiteit (CvB, faculteiten, onderzoekers, ICT-afdeling, Research Data Office, Toezicht & Compliance-bureau, etc.). Per belanghebbende partij worden verschillende zorgen en hindernissen behandeld, zodat er proactief in plaats van reactief ingespeeld kan worden op deze zorgen en hindernissen.

Voorgestelde gespreksonderwerpen zijn onder andere:

 • Wie is eigenaar van de data?
 • Welke eisen worden er door anderen opgelegd?
 • Welke data dienen in eigen beheer te blijven?
 • Hoe lang dienen data te worden onderhouden?
 • Hoe dienen digitale data te worden bewaard?
 • Zijn er ethische kwesties waarmee rekening dient te worden gehouden?
 • Hoe verkrijgt men toegang tot data?
 • Hoe openlijk toegankelijk dienen de data te zijn?
 • Hoe worden de kosten beheerd?
 • Welke alternatieven zijn er voor lokaal databeheer?

Het derde en laatste rapport wordt binnenkort gepubliceerd: Does Every Research Library Need a Digital Humanities Center? In dit rapport wordt ingegaan op de vraag die veel letterenbibliotheken zichzelf stellen: hoe kunnen bibliotheken invulling geven aan de ondersteuning van Digital Humanities? Deze nieuwe tak van wetenschap zou potentieel veel kunnen profiteren van de digitale bibliotheek en gedigitaliseerde collecties, maar wat zijn de behoeften van de onderzoekers en bij wie hoort het initiatief voor het opzetten van een DH Center en de bijbehorende infrastructuur?

Naast deze titels publiceren we ook regelmatig meer gespecialiseerde onderzoeksrapporten op het gebied van Linked Data, discovery, archiefbeschrijvingen, digital preservation, etc. Alle rapporten zijn vrij toegankelijk en voor iedereen raadpleegbaar op: http://www.oclc.org/research.html.

Uw instelling kan ook actief deelnemen in het OCLC Research Library Partnership en nauwer betrokken raken bij innovatie en onderzoek.