Nederland

  • Nederlands

IFLA 2014 Satellite Meeting – alles over Linked Data

ifla-2014_small

Het doel van de bijeenkomst is om professionals die in bibliotheken semantische webprojecten zijn gestart, te stimuleren om hun feedback en voorbeelden uit de praktijk te delen met anderen in de branche vanuit promotioneel en experimenteel oogpunt. Bovendien is het doel afgevaardigden te informeren over de manier waarop bibliotheken maximaal kunnen profiteren van Linked Data om een breder publiek te bereiken. Deze discussies bieden een uitstekend platform voor bibliotheken die van plan zijn om dergelijke projecten te implementeren of overwegen om dit te doen.

Linked Data wordt de motor genoemd die bibliotheken helpt hun zichtbaarheid op internet te vergroten en een nieuw inter-operabel raamwerk op te zetten. Hierdoor kunnen andere domeinen en gemeenschappen, zoals archieven en musea, zich makkelijker aansluiten. Nu de technologie volwassen begint te worden, lijkt het een goed moment om een Linked Data-gemeenschap voor bibliotheken onderling op te zetten. Niet alleen om data te delen, maar ook tools, praktijkervaringen en voorbeelden van de voordelen die deze technologie biedt voor eindgebruikers.

Door deze bijeenkomst te sponsoren, helpt OCLC bibliotheken bewuster te maken van nieuwe manieren om gebruikers in contact te brengen met bibliotheekdata en –diensten. Hierdoor krijgen ze relevantere zoekresultaten waardoor bibliotheken beter in beeld komen. OCLC heeft bibliografische Linked Data gepubliceerd voor de werken in WorldCat die in bezit zijn van de grootste aantallen bibliotheken en speelt daarnaast een actieve rol binnen de bibliotheekbranche bij allerlei initiatieven met betrekking tot Linked Data. Het evenement zal verrijkend zijn voor verschillende mensen uit de bibliotheekbranche, van deelnemers voor wie Linked Data een nieuw fenomeen is, tot deelnemers met ervaring over dit onderwerp en besluitvormers.

Lees meer over IFLA 2014 >>>

Neem voor meer informatie over de satellite meeting "Linked Data in Libraries: let‘s make it happen!" contact op met Emmanuelle Bermes