Nederland

  • Nederlands

De uitdaging van elektronische bronnen

eresource

OCLC werkt als samenwerkingsverband van bibliotheken nauw samen met lidinstellingen om onze strategische richting te helpen bepalen en mee te denken over kwesties die binnen de gemeenschap spelen. In de eResource Advisory Council (EAC), de adviescommissie van OCLC op het gebied van elektronische bronnen of eResources, zitten vertegenwoordigers van een aantal toonaangevende bibliotheken, die het OCLC helpen bij de ontwikkeling van een strategie voor het beheer van eResources. In augustus begon de commissie aan zijn derde termijn met meer deelnemende lidinstellingen die meedachten over de strategie en aanverwante oplossingen.

In de afgelopen twee jaar heeft de commissie input gegeven voor de ontwikkeling van OCLC oplossingen voor aanschaf, vindbaarheid, beheer en toegang voor de elektronische collecties van bibliotheken.

OCLC zal zeer binnenkort een nieuw rapport uitbrengen om de uitdagingen die het beheer van eResources met zich meebrengen, in kaart te brengen en om de discussies van de EAC te delen met de rest van de gemeenschap – om bibliotheken te helpen nieuwe manieren te vinden om deze kwesties aan te pakken.

In het rapport worden casestudy’s uiteen gezet van de ervaringen van de leden van de EAC en deze zijn gestructureerd rondom de belangrijkste taken in het werkproces voor het beheer van eResources, waaronder de processen voor selectie, aanschaf, beschrijving, discovery, toegankelijkheid en vernieuwing van content onder licentie.

De belangrijkste taken voor dit werkproces zijn onderzocht. In het rapport gaat OCLC dieper in op de typische uitdagingen die men daarbij kan tegenkomen. Bij elke casestudy wordt ingegaan op hoe de ideale toekomst eruit zou zien en wordt stilgestaan bij een aantal ontwikkelingen die nodig zouden zijn om de kloof te overbruggen.

'Meeting the E-Resources Challenge' – een nieuw rapport van OCLC over effectief beheer, toegankelijkheid en levering van elektronische collecties, wordt in november gepubliceerd. Een Nederlandse vertaling volgt. Als u interesse heeft in het rapport, stuur dan een e-mail aan steve.taylor@oclc.org.