Nederland

  • Nederlands

OCLC maakt video over syndicatie van bibliotheekdata

syndication

In deze video wordt er ingegaan op de betekenis van syndicatie en hoe het werkt op internet. Dit wordt geschetst aan de hand van voorbeelden en kansen voor de syndicatie van content en diensten in een bibliotheekomgeving. Bibliotheken zijn altijd belangrijke hubs geweest voor lokale materialen. Zij zijn het meest gekwalificeerd om unieke lokale content te helpen verzamelen, behouden en promoten.

Online syndicatie kan bibliotheken vandaag de dag helpen om hun bronnen breder te distribueren, nieuwe doelgroepen te bereiken en de doelstellingen van bibliotheken en hun personeel te promoten. Door netwerken te creëren met andere bibliotheken om materialen en diensten te verspreiden naar populaire internetsites, zorgen bibliotheken dat ze te voorschijn komen in de informatiestromen van het grote publiek. En zo komen alle andere fantastische bronnen die bibliotheken te bieden hebben, beschikbaar voor een breder publiek.

Bekijk de video