Nederland

  • Nederlands

OCLC Research publiceert twee nieuwe onderzoeksrapporten

Kluwer logo

Doelstelling is om de kennis uit te breiden voor de publieke doelstellingen van OCLC om “toegang tot de informatie in de wereld te bevorderen en de stijging van bibliotheekkosten te verminderen”.

Recentelijk zijn er twee rapporten gepubliceerd: OCLC Research: 2012 Activity Report’ en een derde rapport in de serie over het ontraadselen van content die van oorsprong digitaal is, ‘Walk This Way: Detailed Steps for Transferring Born-Digital Content from Media You Can Read In-house’ (Deze kant op: gedetailleerde stappen voor het overzetten van content die van oorsprong digitaal is van media die je in huis kunt lezen). Beide rapporten zijn volledig in het Engels beschikbaar om te worden gedownload op het Research-gedeelte van de website van OCLC.

‘OCLC Research: 2012 Activity Report’

In het activiteitenrapport van 2012 staan de highlights van de werkzaamheden die OCLC in 2012 en begin 2013 heeft georganiseerd op de volgende drie gebieden: onderzoek en ontwikkelingen voor gemeenschappelijk gebruik, geavanceerde ontwikkeling en consultatie binnen de onderneming OCLC en het betrekken van leden en partners.

Het rapport biedt tevens een overzicht van de missie van OCLC Research, een aantal belangrijke thema’s op onze activiteitenagenda en voorbeelden van onze output, waaronder prototypesystemen of diensten, gepubliceerde rapporten, webinars, podcasts, video’s en bijeenkomsten.

In het rapport wordt samengevat wat er allemaal is bereikt en bijgedragen in 2012. Dit is bewijs van de aanzienlijke meerwaarde die OCLC Research biedt voor de onderneming zelf, zijn leden en de grotere gemeenschap.

'Ontraadselen van rapporten die van oorsprong digitaal zijn'

Het rapport, Walk This Way: Detailed Steps for Transferring Born-Digital Content from Media You Can Read In-house, is het laatste deel in een serie van drie rapporten over het ontraadselen van content die van oorsprong digitaal is. Dit rapport handelt over de gebundelde wijsheid van ervaren gebruikers om minder ervaren gebruikers te helpen de juiste keuzes te maken om hun van oorsprong digitale content beter onder controle te houden. Het bevat discrete stappen met doelstellingen, links naar beschikbare instrumenten en software, verwijzingen en bronnen voor verder onderzoek en manieren om digitale archieven er beter bij te betrekken.

Meer informatie over OCLC Research

dempsey-lorcan_th

'De dertien manieren van Lorcan Dempsey'

Dit artikel is gepubliceerd in Catalogue 2.0: The Future of the Library Catalogue. Hieronder een kort overzicht van waar het artikel over gaat.

“Thirteen Ways of Looking at Libraries, Discovery, and the Catalogue: Scale, Workflow, Attention” (“Dertien manieren om naar bibliotheken te kijken, discovery en de catalogus: schaal, werkzaamheden, aandacht”) van Lorcan Dempsey handelt over de positie van de catalogus en maakt er gebruik van om algemeen zoeken en vinden (discovery) te illustreren en geeft aanwijzingen ter verbetering van bibliotheekwerkzaamheden. Momenteel heerst er een hernieuwde interesse in catalogi en catalogusdata. En dat op een moment dat de catalogus zelf opnieuw wordt geconfigureerd op manieren die zouden kunnen resulteren in de verdwijning ervan als individueel component van de dienstverlening van bibliotheken. De catalogus wordt opgenomen in grotere omgevingen voor bibliotheekdiscovery en de data van catalogi stromen naar andere systemen en diensten. Dit artikel is interessant voor hen die discoverydiensten in bibliotheken beheren of er beslissingen over maken, of voor hen die geïnteresseerd zijn in de effecten van algemene internettrends op de dienstverlening van bibliotheken.

Catalogue 2.0: The Future of the Library Catalogue, geredigeerd door Sally Chambers, is een verzameling van een aantal van de meest vooraanstaande internationale catalogiseerders en kopstukken, waaronder Lorcan Dempsey, Emmanuelle Bermès, Marshall Breeding en Karen Calhoun. Het biedt een overzicht van de progressieve aard van de bibliotheekcatalogus en blikt vooruit om te zien wat de toekomst brengt voor de bibliotheekcatalogus. Praktische projecten en vernieuwende concepten worden behandeld in discussies rondom linked data en het semantische web, verwachtingen en behoeften van gebruikers, bibliografische controle, de FRBR-isatie van de catalogus, innovaties op het gebied van zoeken en vinden, de volgende generaties discoveryproducten en mobiele catalogi.

Dit artikel is (in het Engels) beschikbaar op Educause Review Online.