Nederland

  • Nederlands

Nieuwe campagne in voorbereiding: “Geek de bibliotheek”

GBV 1993

Deze imagocampagne is gebaseerd op de succesvolle campagne die OCLC in de VS heeft ontwikkeld, Geek the Library. Deze heeft als doel om de essentiële rol van openbare bibliotheken op ludieke wijze onder de aandacht te brengen. Uniek is dat het publiek hierbij centraal staat en het uitgangspunt is van iedere campagne-uiting.

De bedoeling is dat het publiek via Geek de bibliotheek het verhaal van de eigen openbare bibliotheek gaat vertellen. Dit doen ze door vanuit hun eigen interesses en passies te spreken, waarbij vervolgens een link wordt gelegd naar alles wat de bibliotheek ze hierin kan bieden. Hierdoor wordt op termijn een groter bewustzijn gecreëerd voor het belang van hún bibliotheek. Er wordt begonnen met een pilotcampagne, die specifiek wordt gericht op gebruikers in de leeftijdsgroep 20–34 jaar. Deze groep is namelijk op dit moment het zwaarst ondervertegenwoordigd bij openbare bibliotheken.

Daarnaast is het de bedoeling dat door het positieve effect van de campagne ook besluitvormers en/of subsidieverstrekkers worden aangesproken, zodat de bibliotheek structureel de middelen krijgt die ze nodig heeft om haar rol voor de samenleving te vervullen.

Geek de bibliotheek wordt ontwikkeld om aan te sluiten bij de lopende programmering van de bibliotheek. Daarnaast vereist het wél voldoende inzet van personeel om de campagne te lanceren en te laten voortduren.

De G4-bibliotheken nemen in 2013 het initiatief om deze campagne in de vorm van een pilot in Nederland te testen. De pilotcampagne start in het najaar van 2013. Begin 2014 worden de resultaten ervan geëvalueerd zodat ze kunnen worden gebruikt voor een landelijke uitrol.

Meer informatie vindt u op de Amerikaanse Geek-site: http://geekthelibrary.org. De Nederlandse website is op dit moment in ontwikkeling en komt in het najaar beschikbaar.