Nederland

  • Nederlands

Gesprek met de makers van de WorldCat Metadata API

Matchware logo

Van dit gesprek is een video gemaakt waarin wordt uitgelegd wat een API is en wat bibliotheken ermee kunnen doen.  

Andy legt uit dat deze API een revolutionaire stap voorwaarts is voor de bibliotheken die er gebruik van gaan maken. Dankzij deze API kunnen zij zowel lees- als schrijftoegang verkrijgen tot hun bibliografische gegevens, zodat zij metadata kunnen creëren, lezen, bewerken en verwijderen. Zo kan een promovendus bijvoorbeeld zijn/haar dissertatie direct uploaden in de online catalogus van de bibliotheek, waarna de juiste bezitsgegevens kunnen worden toegevoegd en up-to-date kunnen worden gehouden.

Bekijk de video om hier meer over te horen > http://community.oclc.org/cooperative/