Nederland

  • Nederlands

In deze uitgave:

  • 12-13 september 2013, Oostende

    Informatie aan zee

  • 31 oktober 2013, Utrecht

    OCLC Contactdag 2013

    Thema: 'WorldShare Network, de voordelen van de coöperatie'
  • 14 november 2013, Nieuwegein

    KNVI Congres 2013

    Thema: 'Hoera, een InformatieProfessional'