Nederland

  • Nederlands

Bibliotheek van de University of Aruba kiest WMS

Logo University Aruba

Nadat de bibliotheek had besloten om over te stappen op WorldShare Management Services (WMS), was het makkelijker om de strategische koers te laten aansluiten bij die van de universiteit om een ondersteunende leeromgeving voor zijn studenten te stimuleren en te versterken en daarnaast meer op regionaal en internationaal niveau samen te werken.

“Het is vrijwel onmogelijk om alle voordelen te beschrijven die we ondervinden van onze keuze voor OCLC's WorldShare Management Services,” vertelt Léonie Boerkamp, Library Coordinator, University of Aruba. “Het systeem is zo makkelijk te gebruiken. We hebben niet meer het gevoel dat we er alleen voor staan en zijn er trots op deel te mogen uitmaken van het OCLC samenwerkingsverband. We voelen ons verrijkt, machtiger en we zijn opgelucht met dit systeem. Bovendien hebben we nu meer tijd voor veel meer belangrijke taken.”

“Niet alleen zijn traditionele taken als catalogiseren, bestellen en circuleren dankzij WorldShare Management Services onderling gekoppeld, maar hun informatiediensten werken nu ook veel efficiënter en effectiever,” aldus Daniel Boivin, Executive Director, OCLC Canada, Latin America and the Caribbean. “Sinds de implementatie heeft de bibliotheek aanzienlijk meer wetenschappelijke ondersteuning kunnen bieden aan het personeel en de studenten.”

Lees verder >>