Nederland

  • Nederlands

OCLC Global Council maakt verkiezingsresultaten bekend

ChewLengBeh

Op 25 april 2013 werd er door de afgevaardigden van de Global Council overeenstemming bereikt over twee resoluties. Een nieuw Membership Protocols document werd aangenomen, opgesteld door de leden van het Membership Committee van de Global Council. Bovendien werd een rapport betreffende Credits & Incentives, dat is opgesteld door de Global Council werkgroep Credits & Incentives. Beide documenten worden op de OCLC website gepubliceerd en zullen per 1 juli 2013 van kracht zijn.

Tijdens de Global Council in Den Haag zijn ook de verkiezingsresultaten voor de Regional Council voor de regio Europa, Midden-Oosten en Afrika (EMEA) bekendgemaakt.De volgende personen zijn door de stemgerechtigde leden van de EMEA Regiona Council (EMEARC) gekozen als leden van het EMEARC Executive Committee en afgevaardigden namens EMEA naar de Global Council:

  • Duitsland: Rupert Schaab, Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
  • Nederland: Anja Smit, Universiteit Utrecht
  • Verenigd Koninkrijk: Fiona Parsons, University of Wolverhampton
  • Openbare bibliotheken: Jacques Malschaert, Bibliotheekservice Fryslán
  • Andere landen: Poul Erlandsen, Copenhagen University Library and Information Service (CULIS)

Hun termijn loopt van 1 juli 2013 – 30 juni 2013.

Dit was de eerste bijeenkomst van de Global Council die plaatsvond buiten de VS of Canada. Er hebben 46 afgevaardigden bij Global Council en 4 plaatsvervangend gedelegeerden uit 16 landen aan de bijeenkomst deelgenomen. De vergadering werd geleid door de voorzitter van de Global Council, Chew Leng Beh, Senior Director Library & Professional Services and Director of SILAS, de National Library Board van Singapore.