Nederland

  • Nederlands

Dynamische data: een wereld vol mogelijkheden

OCLC_EMEARC13_VM_DSC_0163

Op de eerste dag kondigde de Tilburg University aan dat zij de eerste Europese instelling zijn die WorldShare Management Services (WMS) in productie heeft genomen. De trotse Jola Prinsen, Projectmanager aan de Tilburg University, vertelde het publiek dat zij en haar collega's nu uitkijken naar de efficiëntere werkwijze die cloud computing met zich meebrengt. Henar Silvestre van de IE Business School in Madrid, die over korte tijd overstapt op WMS, voegde zich bij Jola Prinsen op het podium.

De eerste keynote spreker, Jean-Baptiste Michel, sprak over het onderzoek dat hij op Harvard Unviersity doet samen met zijn medewerker Erez Lieberman Aiden. Zij hebben Google gevraagd om toegang te mogen krijgen tot alle boeken die tot nu toe door Google zijn gedigitaliseerd en kregen een database van “50 miljoen boeken, 12% van alle boeken die ooit ergens zijn geschreven – een enorm brok cultuur.” Deze gigantische hoeveelheid data brachten zij terug tot 5 miljoen – boeken waarvan publicatie datum en auteur bekend waren – en extraheerden zogenaamd “n-grams”, verbindingen van woorden en zinnen, waarna ze het aantal keren telden dat elk daarvan voorkomen in de boeken die gepubliceerd zijn van 1500 tot 2008. Deze data zijn beschikbaar op book.google.com/ngrams.
“Dit is werkelijk een methode die we voor van alles kunnen gebruiken,” merkte Michel op. “Bibliotheken en tekstrepositories vormen de voorhoede van een reëel denkbare revolutie in de sociale wetenschappen en de humaniora, die de manier waarop wij vraagstukken betreffende het menselijk leven benaderen zullen veranderen,” besloot hij.

 

059-Oclc-emearcforum

Juweeltjes van de bibliotheekwereld

Roy Tennant van OCLC gaf een fascinerende presentatie over de inzichten die hij heeft verkregen door de 290 miljoen records in WorldCat te verzamelen. Hij creëerde aan de hand van WorldCat een lijst met de meest verkrijgbare werken bij bibliotheken over de hele wereld. Dit duidt op substantiële culturele invloeden en de manier waarop die worden gedistribueerd. Hij sprak over de verschuiving van "catalogiseren naar catalinking" waarbij linked data een steeds belangrijkere rol inneemt. "In plaats van alle data op te nemen in het record," legde hij uit, "worden er externe koppelingen gecreëerd naar deze thesaurusrecords en kunnen er data worden opgehaald, kunnen deze verwerkt en geïndexeerd worden. Zij worden alleen niet geproduceerd."

Bibliotheken in de voorhoede van de linked-datarevolutie

Richard Wallis, Technology Evangelist van OCLC, ging in op de basisprincipes van linked data. "Voor iedere datakoppeling begin je met een identifier," begon hij zijn presentatie. "De URL is een unieke identificatie voor die bron in elke dataset. Daarna kunnen we die identifier 'ondervragen' om meer informatie te verkrijgen over de bron." Wallis nam het publiek mee langs de werkzaamheden die OCLC verricht op dit gebied, waarbij hij uitlegde dat nu  in alle records in WorldCat bijvoorbeeld, linked data zijn ingebed.

KlausCeynowaDSC_0528

Met Klaus Ceynowa’s presentatie over innovatie in de Beierse Staatsbibliotheek werd de 4e OCLC EMEA Regional Council Meeting besloten, waarin thema’s die ons allen raken zoals data aggregatie en samenwerking ruimschoots aan de orde zijn gekomen. Ceynowa begon met de app Beroemde Boeken - Schatten uit de Beierse Staatsbibliotheek, die mobiel toegang geeft tot 52 middeleeuwse handschriften. Nog niet zo lang geleden heeft de Beierse Staatsbibliotheek het eigen bezit gekoppeld aan augmented reality browsers en aan de mogelijkheid om gelijksoortige afbeeldingen te vinden, om een app te ontwikkelen die historische afbeeldingen toont van de gebouwen die vroeger stonden op de plaats waar de gebruiker van de app zich nu bevindt. ‘’Content is koning en bibliotheken hebben die content,” zei Ceynowa, ‘’maar context is koningin en het is aan ons om de content en context te produceren waarin onze gebruikers zich kunnen vinden.”


De videos van EMEA Regional Council 2013 zijn nu beschikbaar op onze event webpagina, waar u de complete presentaties kunt zien.