Nederland

  • Nederlands

OCLC Global Council is dit jaar gehouden in Den Haag

GCgroup

Van 23 tot en met 25 april 2013, heeft OCLC EMEA de leden van OCLC Global Council voor hun jaarlijkse bijeenkomst in Den Haag ontvangen. OCLC Online Computer Library Center, Inc. is een samenwerkingsverband, hetgeen betekent dat bibliotheken aangesloten bij OCLC via de regionale lidorganisaties en de Global Council wereldwijd actief bij de beleidsvorming van OCLC betrokken worden. De 48 afgevaardigden van de OCLC Global Council zijn afkomstig uit de hele wereld, waaronder 5 personen die zitting hebben in deze Council namens de landen van Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA).

Het thema van de bijeenkomst was: “Samenwerking in een snel veranderende wereld”. Een van de keynote sprekers was Vincent Lokin, manager samenwerking en maatschappelijk verantwoord ondernemen bij de Rabobank Nederland, die heeft gesproken over samenwerkingsmodellen. Breandán Knowlton, programmamanager van Europeana en de tweede keynote spreker, sprak over “Het ontwikkelen van projecten in het Europeana Cultural Heritage Ecosysteem”.

De afgevaardigden bij OCLC’s Global Council worden gekozen door de leden van de drie regionale Councils – van Noord- en Zuid Amerika, van Azië en Oceanië en van EMEA. De Global Council heeft een sleutelrol als forum voor strategische discussies en is de spil in de communicatie tussen de regionale Councils en OCLC. De Global Council bepaalt mede het beleid van OCLC en de bibliotheken doordat zij 6 leden van de Board of Trustees aanwijzen en doordat zij tot taak hebben het reglement en de statuten van OCLC goed te keuren. Tevens worden binnen de Global Council gemeenschappelijke belangen en trends behandeld, waarna zij ook aanbevelingen doen aan het management en de leden van de Board of Trustees van OCLC. De leden zorgen tevens voor regelmatige en open communicatie tussen OCLC en zijn leden.

Deze eerste bijeenkomst van de OCLC Global Council in Europa viel samen met de feestelijke heropening van het (deels) gerenoveerde OCLC EMEA kantoor in Leiden. Alle leden van Global Council waren uitgenodigd de feestelijke heropening van het OCLC gebouw op 24 april 2013 bij te wonen. Hierover kunt u elders in deze aflevering van eNews meer lezen.

In het excursieprogramma na afloop van de jaarvergadering van de Global Council waren, naast een bezoek aan het Haags Gemeentemuseum, ook bezoeken opgenomen aan de Universiteitsbibliotheek Utrecht, aan de bibliotheek Midden Brabant in Tilburg en aan Tresoar in Leeuwarden, zodat er ruimschoots gelegenheid was zich een beeld te vormen van het Nederlandse bibliotheeklandschap.