Nederland

 • Nederlands

Kwaliteitswaarborg en ISO 9001

Streven naar gegarandeerde kwaliteit

image: ISO 9001 certificaat

ISO 9001 en kwaliteitsmanagement

OCLC neemt kwaliteit en doorlopende ontwikkeling van bedrijfsprocessen zeer serieus. De ISO 9000-standaards worden wereldwijd erkend in het bedrijfsleven als bewijs voor de kwaliteit van de producten en de services die door een gecertificeerd bedrijf worden aangeboden. Het is een flexibele kwaliteitsmanagementstandaard die voorschrijft waaraan een organisatie moet voldoen, maar de organisatie toestaat deze vereisten zo in te vullen dat ze aansluiten bij de processen van de organisatie.

OCLC heeft een certificaat voor BS EN ISO- 9001:2008. Dit wordt sinds het midden van de jaren negentig continu bijgehouden.

Wat zijn de voordelen van ISO 9001?

Algemene voordelen

 • Een efficiëntere en effectievere bedrijfsvoering
 • Betere en meer consistente producten en diensten
 • Een basis voor doorlopende verbetering
 • Verbeterde gebruikerstevredenheid en behoud van gebruikers
 • Promotie van internationale handel

Gebruikersvoordelen

 • Verbeterde kwaliteit en service
 • Tijdige oplevering
 • Meer focus op de behoeftes en verwachtingen van gebruikers
 • Onafhankelijke audits voor kwaliteit

Procesdenken

OCLC heeft het procesdenken geïntroduceerd dankzij de toepassing van de ISO 9001-standaard. Door de combinatie van procesdenken met de ISO-standaard kunnen de gewenste resultaten worden gerealiseerd. Bij deze aanpak ligt de nadruk op:

 • Begrijpen en voldoen aan vereisten
 • De noodzaak om processen te beoordelen op toegevoegde waarde
 • Verkrijgen van meetgegevens  van procesresultaten en effectiviteit
 • Doorlopende verbetering van bedrijfsprocessen op basis van objectiviteit

Binnen het kader van OCLC’s kwaliteitsmanagementsysteem zorgt OCLC ervoor dat producten voldoen aan de verwachtingen van de gebruikers en aan de vastgestelde eisen.

OCLC implementeert de principes van ISO 9001 als volgt:

 1. Focus op de gebruiker – te allen tijde gericht op de gebruiker
 2. Leiderschap – eenheid in doel en richting van een organisatie
 3. Betrokkenheid – mensen op elk niveau zijn de basis van de organisatie
 4. Procesdenken – activiteiten en benodigde middelen zijn procesgestuurd
 5. Systeemdenken voor management – processen vanuit het systeem
 6. Doorlopende verbetering – primair doel van de organisatie
 7. Beslissingsproces op feiten – beslissingen aan de hand van correcte informatie en analyse
 8. Win-winsituaties met leveranciers – toegevoegde waarde voor beide partijen

Verantwoordelijkheden

De Board of Directors van OCLC heeft de eindverantwoordelijkheid voor de producten en diensten van OCLC, alsmede voor het vaststellen van de kwaliteitsgrondslagen en doelstellingen. Daarnaast bepalen zij voor OCLC de visie en de koers, de middelen en bewaken de voortgang ervan.

OCLC’s kwaliteitsmanagementsysteem wordt doorlopend gecontroleerd, om eventuele verbeterpunten te identificeren, verbetertrajecten te implementeren en de voortgang en effectiviteit ervan te controleren.

Er zijn controles, verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot producten en diensten die niet aan de standaard voldoen, voorhanden.

Doorlopende verbetering

Voortdurende audits op kwaliteitsmanagement zorgen dat de resultaten worden afgezet tegen de haalbaarheid van de doelstellingen. De voordelen hiervan zijn:

 • Garantie van de consistentie, marktconformiteit en effectiviteit van het kwaliteitsmanagementsysteem.
 • Identificatie van benodigde veranderingen in kwaliteitsmanagement, inclusief de doelstellingen ervan, KPI’s en de effectiviteit van de processen.
 • Beoordeling van verbeteringsvoorstellen en het in gang zetten van de hieruit voortkomende acties.

Informatie voor auditing van het kwaliteitssysteem komen voort uit, maar is niet beperkt tot:

 • Suggesties uit gebruikersgroepen
 • Resultaten van gebruikersenquêtes
 • Specifieke gebruikersvoorstellen
 • Analyse van de bedrijfsvoering
 • Interne en externe audits van het kwaliteitssysteem
 • Toezicht door management

Elke hieruit voortkomende actie dient te worden vastgelegd en bewaakt om te zorgen dat deze uitgevoerd wordt conform de procedures voor preventieve en herstelacties. De focus van dergelijke verbeteringen is in eerste instantie te voldoen aan de wensen van gebruikers, evenals te voldoen aan de ISO 9001-standaard.

Kwaliteitsbewustzijn binnen OCLC

Medewerkers van OCLC worden getraind op kwaliteitsbewustwording. Ook de directeuren van OCLC richten zich op gebruikerseisen en zorgen dat de doelstellingen in het kwalitietsmanagementsysteem binnen de gehele organisatie worden nageleefd, geïmplementeerd en onderhouden.