Nederland

  • Nederlands

Auteursrechtenbeleid

© Copyright 2014 OCLC Online Computer Library Center, Inc.

6565 Kilgour Place, Dublin, Ohio 43017-3395 USA

OCLC gebruikers krijgen hierbij toestemming om deze publicatie voor intern gebruik te reproduceren. Wanneer grote gedeelten van deze publicatie worden gereproduceerd, moet daarin de kennisgeving over het auteursrecht van OCLC worden vermeld.

Product- en servicenamen zijn handelsmerken of servicemerken van hun desbetreffende eigenaars.

Citeren van een webpagina van OCLC

Hieronder vindt u een voorgestelde indeling voor het citeren van informatie van onze website in uw werk:

“[Paginatitel]” www.oclc.org.

©2014 OCLC Online Computer Library Center

[Datum waarop u naar de pagina hebt verwezen]

< [Volledige URL] >.

Voorbeeld:

“OCLC Board of Trustees” www.oclc.org

©2014 OCLC Online Computer Library Center

19 januari 2014

< http://www.oclc.org/about/trustees/default.htm >.

Wij zijn een samenwerkingsverband van bibliotheken over de hele wereld, dat sinds 1967 eigendom is van, bestuurd en onderhouden wordt door onze leden. Ons publieke doel is een toezegging aan elkaar—samen zorgen voor betere toegang tot de informatie in bibliotheken wereldwijd en manieren vinden om de kosten voor bibliotheken te reduceren door middel van samenwerking.