Nederland

  • Nederlands

Boilerplate

Over OCLC

OCLC is een wereldwijd samenwerkingsverband tussen bibliotheken zonder winstoogmerk dat gedeelde technologieservices, unieke onderzoeks- en gemeenschapsprogramma's aanbiedt met behulp waarvan bibliotheken het leren, onderzoeken en innoveren nóg beter kunnen stimuleren. Via OCLC dragen bibliotheken collectief zorg voor het tot stand brengen en onderhouden van WorldCat, het meest uitgebreide internationale datanetwerk met collecties en services van bibliotheken. Bibliotheken kunnen stukken efficiënter werken met WorldShare van OCLC, een compleet pakket applicaties en services voor bibliotheekbeheer, die zijn gebaseerd op een open platform in de cloud. Door samenwerking en het delen van de collectieve kennis die er in de wereld beschikbaar is, kunnen bibliotheken mensen helpen bij het vinden van antwoorden en het oplossen van problemen. Verenigd in OCLC kunnen bibliotheken, medewerkers en partners doorbraken mogelijk maken.