Nederland

  • Nederlands

Boilerplate

Over OCLC
OCLC is een samenwerkingsverband zonder winstoogmerk met dezelfde principes en idealen als onze leden. Alles wat wij doen staat ten dienste van ons publieke doel om inzicht, impact en meer efficiëntie te genereren. Onze leden bestaan uit wetenschappelijke en openbare bibliotheken, documentatiecentra, musea, archieven en andere culturele instellingen. OCLC is een wereldwijd opererende organisatie, die in 1967 in Dublin, VS, werd opgericht. Momenteel maken 16.737 bibliotheken in 170 landen gebruik van de diensten van OCLC. Samen met zijn leden creëert OCLC WorldCat, de rijkste bibliografische catalogus ter wereld met meer dan 2 miljard records. WorldCat kan online worden gevonden op www.worldcat.org.

Wij zijn een samenwerkingsverband van bibliotheken over de hele wereld, dat sinds 1967 eigendom is van, bestuurd en onderhouden wordt door onze leden. Ons publieke doel is een toezegging aan elkaar—samen zorgen voor betere toegang tot de informatie in bibliotheken wereldwijd en manieren vinden om de kosten voor bibliotheken te reduceren door middel van samenwerking.