Nederland

  • Nederlands

Internationale ontwikkelingen in het GGC: RDA, FRBR en MARC21

Op het terrein van het metadatamanagement zijn internationaal een aantal belangrijke ontwikkelingen gaande, die ook in het GGC hun effect zullen hebben. RDA, FRBR en MARC21 zijn daarbij de buzz-words. Die ontwikkelingen hebben als doel het zoeken van eindgebruikers beter te ondersteunen en het verwerken van metadata efficiënter te maken door aan te sluiten bij internationale standaarden.

Voor de eindgebruikers wordt het zoeken effectiever door een kwaliteitsverbetering van de metadata. Zij kunnen daardoor een betere selectie maken op type document enerzijds (tekst, beeld of geluid) en de drager van het document anderzijds (papier, digitaal op schijf, online streaming). Voor de medewerkers wordt de verwerking van metadata efficiënter doordat het formaat waarin de metadata worden gemaakt, ontvangen en uitgewisseld, beter aansluit op internationaal gehanteerde standaarden.

De uitvoering van deze activiteiten is het directe resultaat van het project SLIM ("Sluit Nederland aan op Internationale standaarden") en de daarop gevolgde besluitvorming van de stuurgroep van het Consortium voor de Gemeenschappelijke Informatie Infrastructuur (GII). De afspraken die naar aanleiding daarvan met OCLC gemaakt zijn, zijn vastgelegd in het Werkplan voor de Gemeenschappelijke Informatie Infrastructuur 2011-2012.
Verder lezen over Internationale ontwikkelingen in het GGC ››

In kort bestek en op hoofdlijnen gaat het om de volgende zaken:

RDA-regelwerk
RDA staat voor Resource Description and Access. Dit regelwerk is op voordracht van de FOBID Commissie Ontsluiting door de FOBID gekozen als opvolger van de huidige Richtlijnen voor Titelbeschrijven (RT). De RT is het op de ISBD gebaseerde regelwerk voor de titelbeschrijvers in Nederland, waarvan de afzonderlijke delen vanaf een bepaald moment niet meer zijn bijgewerkt en niet meer zijn aangepast aan de nieuwe ontwikkelingen. De Stuurgroep GII heeft zich bij de besluitvorming van de FOBID aangesloten.
Verder lezen over RDA ››

FRBR-model
RDA is gebaseerd op een nieuw model voor bibliografische records. Dit is het FRBR-model (spreek uit: furbur). FRBR staat voor Functional Requirements for Bibliographical Records. In dit model wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen het beschrijven van boekmaterialen enerzijds en het beschrijven van zgn. niet-boekmaterialen anderzijds, maar gaat het om analyseren van informatiebronnen in het algemeen en dus om alle soorten informatiebronnen.
Verder lezen over FRBR ››

MARC21 in het GGC
In 2011 is het project SLIM afgesloten. Doel van het project is te onderzoeken of het mogelijk is om Nederland te laten aansluiten op internationale metadatastandaarden en catalogiseerregelgeving. De onderliggende doelstelling is om meer automatisch, en daardoor efficiënter te kunnen catalogiseren.

Na afronding van het project heeft de Stuurgroep GII besloten om MARC21 te gebruiken als standaard uitwisselingsformaat voor bibliografische metadata in Nederland. Aan de uitvoering daarvan wordt nu in opdracht van de Stuurgroep GII gewerkt door Universiteit Utrecht en OCLC.

Basis voor het MARC21-uitwisselingsformaat is de standaard zoals die op de website van de Library of Congress beschikbaar wordt gesteld en in WorldCat wordt gebruikt.
Verder lezen over MARC21 in het GGC ››

Uitrol nieuwe versie WinIBW
In de nieuwe WinIBW wordt een nieuwe tabellenfunctie opgeleverd, waarmee centraal beheerde tabellen kunnen worden gebruikt. In het kader van RDA zullen een aantal nieuwe standaardteksten moeten worden ingevoerd. Via de nieuwe tabellenfunctie kan dat met een simpele druk op de knop.
Verder lezen over WinIBW ››

Verdere berichtgeving
Alle berichtgeving aan catalogiseerders en functioneel systeembeheerders hierover zullen we doen via de GGC-Listserver. Nieuwe aanmeldingen voor deze distributielijst zijn dan ook welkom. Men kan zich aanmelden bij onze servicedesk support-nl@oclc.org.