Nederland

  • Nederlands

Erasmus Boekhandel nu WorldCat Cataloging Partner

Ook Erasmus Boekhandel heeft zich nu aangesloten bij WorldCat Cataloging Partners.

Erasmus Boekhandel in Amsterdam levert een brede reeks op bibliotheken gerichte diensten aan academische en onderzoeksbibliotheken wereldwijd. Daartoe behoren New Title Service, Approval Plans, EDI, MARC records en een gespecialiseerde afdeling doorlopende bestellingen. Technische diensten worden aangeboden passend bij de behoefte van elke bibliotheek.

Voor meer informatie over Erasmus Boekhandel kunt u terecht op hun website. Meer informatie over WorldCat Cataloging Partners staat op onze site. Een complete lijst WorldCat Cataloging Partners vindt u op deze pagina.

Erasmus Boekhandel is tevens een WorldCat Selection Partner.