Nederland

  • Nederlands

GGC 6.1 – aangepast en uitgebreid

 

Op 29 mei 2012 is versie 6.1 van CBS opgeleverd, de software die OCLC gebruikt voor het GGC en NCC-IBL. Deze nieuwe versie kent twee omvangrijke aanpassingen.

Herontwerp van de GGC-indexen
  • De structuur van de indexen is verbeterd waardoor de opslag van alle indexen in het GGC compacter wordt. 
  • De nieuwe indexstructuur is flexibeler en biedt betere toepassingsmogelijkheden bij het zoeken en presenteren van geclusterde records. 
  • In het weekend voorafgaand aan de installatie is de hele GGC-database opnieuw geïndexeerd volgens de nieuwe structuur. 
  • Voor de catalogiseerders wijzigt er na de oplevering niets, de zoeksleutels en zoek- en scancommando’s blijven hetzelfde.

Catalogiseren via webformulieren

  • In versie 6.1 zijn invulformulieren gemaakt waarmee openbare bibliotheken nieuwe titelrecords kunnen maken. De templates zijn bedoeld als aanvullende invoermogelijkheid voor het OB-bezit, dat nog niet in de GGC is. 
  • Er zijn afzonderlijke templates voor boeken, tijdschriften, geluid, avm, software en bladmuziek. 
  • De records zullen deel uitmaken van de NBC (Nationale Bibliotheek Catalogus). 
  • N.B. De records worden gecatalogiseerd in het GGC-hoofdbestand waar ze ontleend kunnen worden door alle GGC-deelnemers.

Alle bijzonderheden van de nieuwe GGC-versie zijn te lezen in de release notes.

Wij zijn een samenwerkingsverband van bibliotheken over de hele wereld, dat sinds 1967 eigendom is van, bestuurd en onderhouden wordt door onze leden. Ons publieke doel is een toezegging aan elkaar—samen zorgen voor betere toegang tot de informatie in bibliotheken wereldwijd en manieren vinden om de kosten voor bibliotheken te reduceren door middel van samenwerking.