Nederland

  • Nederlands

GGC 6.1 – aangepast en uitgebreid

Op 29 mei 2012 is versie 6.1 van CBS opgeleverd, de software die OCLC gebruikt voor het GGC en NCC-IBL. Deze nieuwe versie kent twee omvangrijke aanpassingen.

Herontwerp van de GGC-indexen
  • De structuur van de indexen is verbeterd waardoor de opslag van alle indexen in het GGC compacter wordt. 
  • De nieuwe indexstructuur is flexibeler en biedt betere toepassingsmogelijkheden bij het zoeken en presenteren van geclusterde records. 
  • In het weekend voorafgaand aan de installatie is de hele GGC-database opnieuw geïndexeerd volgens de nieuwe structuur. 
  • Voor de catalogiseerders wijzigt er na de oplevering niets, de zoeksleutels en zoek- en scancommando’s blijven hetzelfde.

Catalogiseren via webformulieren

  • In versie 6.1 zijn invulformulieren gemaakt waarmee openbare bibliotheken nieuwe titelrecords kunnen maken. De templates zijn bedoeld als aanvullende invoermogelijkheid voor het OB-bezit, dat nog niet in de GGC is. 
  • Er zijn afzonderlijke templates voor boeken, tijdschriften, geluid, avm, software en bladmuziek. 
  • De records zullen deel uitmaken van de NBC (Nationale Bibliotheek Catalogus). 
  • N.B. De records worden gecatalogiseerd in het GGC-hoofdbestand waar ze ontleend kunnen worden door alle GGC-deelnemers.

Alle bijzonderheden van de nieuwe GGC-versie zijn te lezen in de release notes.