Nederland

  • Nederlands

CBS versie 6.0 is op 15 oktober 2011 geïnstalleerd

Op zaterdagavond 15 oktober 2011 is een nieuwe versie geïnstalleerd van de software waarmee onder meer GGC en NCC/IBL werken: CBS versie 6.0.

Voor de GGC bevat deze versie omvat onder meer verbeterde WebCat-formulieren, aanpassingen in de gegevensuitwisseling DAI/METIS. Een uitgebreidere beschrijving van deze nieuwe versie vindt u in Nieuw in versie 6.0, GGC.

Voor NCC/IBL zijn de belangrijkste aanpassingen in deze versie:

Via WinIBW NCC/IBL

  • Op de IBL-formulieren, schermen, afdrukken en in de downloadbestanden is een nieuw veld geïntroduceerd voor de weergave van het ISBN-13.
  • Weergave van het veld 'Deel' in de lange presentatie.
  • Op het indienscherm worden in de kandidatenlijst ook de afgewezen bibliotheken weergegeven, onder vermelding van de reden.
  • Op het antwoordscherm kan het aanvraagnummer worden gewijzigd.
  • Er is een nieuwe antwoordcode 'Elektronisch beschikbaar' geïntroduceerd.

Gebruikersbeheer

  • Verbeterde navigatie in de Lijst (end)users.
  • Weergave van waarschuwingsberichten bij het wijzigen van bevoegdheden en parameters.

Een uitgebreide beschrijving van de nieuwe functies en aanpassingen, bibliotheekbeheer en gebruikersbeheer in deze nieuwe versie van NCC/IBL vindt u in Nieuw in CBS versie 6.0, NCC/IBL.