Nederland

  • Nederlands

CBS versie 6.0 is op 15 oktober 2011 geïnstalleerd

 

Op zaterdagavond 15 oktober 2011 is een nieuwe versie geïnstalleerd van de software waarmee onder meer GGC en NCC/IBL werken: CBS versie 6.0.

Voor de GGC bevat deze versie omvat onder meer verbeterde WebCat-formulieren, aanpassingen in de gegevensuitwisseling DAI/METIS. Een uitgebreidere beschrijving van deze nieuwe versie vindt u in Nieuw in versie 6.0, GGC.

Voor NCC/IBL zijn de belangrijkste aanpassingen in deze versie:

Via WinIBW NCC/IBL

  • Op de IBL-formulieren, schermen, afdrukken en in de downloadbestanden is een nieuw veld geïntroduceerd voor de weergave van het ISBN-13.
  • Weergave van het veld 'Deel' in de lange presentatie.
  • Op het indienscherm worden in de kandidatenlijst ook de afgewezen bibliotheken weergegeven, onder vermelding van de reden.
  • Op het antwoordscherm kan het aanvraagnummer worden gewijzigd.
  • Er is een nieuwe antwoordcode 'Elektronisch beschikbaar' geïntroduceerd.

Gebruikersbeheer

  • Verbeterde navigatie in de Lijst (end)users.
  • Weergave van waarschuwingsberichten bij het wijzigen van bevoegdheden en parameters.

Een uitgebreide beschrijving van de nieuwe functies en aanpassingen, bibliotheekbeheer en gebruikersbeheer in deze nieuwe versie van NCC/IBL vindt u in Nieuw in CBS versie 6.0, NCC/IBL.

Wij zijn een samenwerkingsverband van bibliotheken over de hele wereld, dat sinds 1967 eigendom is van, bestuurd en onderhouden wordt door onze leden. Ons publieke doel is een toezegging aan elkaar—samen zorgen voor betere toegang tot de informatie in bibliotheken wereldwijd en manieren vinden om de kosten voor bibliotheken te reduceren door middel van samenwerking.