Nederland

  • Nederlands

Nieuwe rapporten voor beheer van resource sharing

Er zijn verschillende nieuwe rapporten voor resource sharing beschikbaar om uw interbibliothecair leenverkeer te helpen beheren. Daarnaast is het wederkerigheidrapport dat is uitgebracht in februari 2011 verbeterd en kan het nu meer informatie bevatten.

De nieuwe en verbeterde rapporten zijn:

GIS-rapporten. Global Information System-rapporten voor leen en uitleen bieden een geografische weergave van alle OCLC lidbibliotheken die lenen van of uitlenen aan via OCLC. Aan de hand van de GIS-gegevens kunt u linken naar andere OCLC Resource Sharing gegevens om rapporten te maken van een wereldwijde tot een lokale weergave.

Als u de gegevens exporteert, krijgt u een Excel spreadsheet met een lijst van deze bibliotheken, inclusief lengte- en breedtegraden. U zou de spreadsheet kunnen combineren met andere gegevens om andere GIS-rapporten te genereren.

De gegevens in dit rapport worden verkregen via geolocatiecodes in de WorldCat Registry. Als uw bibliotheek niet is opgenomen in het rapport kunt u de lengte- en breedtegraad van uw bibliotheek toevoegen aan uw WorldCat Registry-profiel. Uw gegevens bijwerken:

  • Meld u aan bij OCLC Service Configuration.
  • Selecteer uw instelling in de keuzelijst.
  • Klik op WorldCat Registry in het menu aan de linkerkant van het scherm.
  • Corrigeer de geolocatie of stel deze in door te klikken op een kaart met de lengte- en breedtegraden.

Als de gegevens zijn bijgewerkt, verschijnt uw bibliotheek de volgende maand in het geactualiseerde GIS-rapport.

Redenen voor geen rapport. De redenen voor No Report (geen rapport) bevat nu de afdrukdatum van het materiaal. Uw bibliotheek kan deze gegevens gebruiken om te bepalen of de ouderdom van het gevraagde materiaal in een patroon valt dat kan zorgen voor een verdere verfijning van doorstuurregels.

Wederkerigheidsrapport. Op het tabblad Assessment Tools (Beoordelingsprogramma's) bevat het Reciprocity Report (Wederkerigheidsrapport) nu de statuslocatie van de bibliotheken in de lijst. Als u uw wederzijdse afspraken op status moet evalueren, kunt u dat doen met de nieuwe tabel State (Status).

Rapport string met uitlenende partij. Dit is een nieuw rapport op het tabblad Assessment (Beoordeling). Het rapport Lender String (String met uitlenende partij) bevat tot 12 maanden gegevens over het aantal keren dat een bibliotheek 'ja' of 'nee' antwoordde op uw verzoeken als lener. De gegevens worden onderverdeeld op Copy/Loan (Kopiëren/Lenen), het geeft de gemiddelde responstijd van de lener weer plus percentages van vervulde en onvervulde verzoeken. In het rapport kunt u ook een waarde intoetsen voor het percentage vervuld, aan de hand waarmee u het vervulpercentage van een uitlener kunt evalueren.

U hebt toegang tot deze rapporten op de website met gebruikersstatistieken op www.stats.oclc.org/.