Nederland

  • Nederlands

Nieuwe zoekmogelijkheden toegevoegd aan WorldCat Local

Nieuwe zoekmogelijkheden in WorldCat Local bieden gebruikers meer toegang tot lokale bibliotheekgegevens en aanvullende manieren om zoekresultaten te verfijnen.

Beperken tot content die door collega's is getoetst

Naar aanleiding van verzoeken van gebruikers is een filter voor collegiaal getoetst toegevoegd aan WorldCat Local. Met dit nieuwe filter kunnen gebruikers zoekopdrachten verfijnen en zoekresultaten beperken tot door collega's getoetste artikelen, elecktronische artikelen, tijdschriften en eJournals in databases die toegankelijk zijn via de centrale index van WorldCat Local, met uitzondering van WorldCat. Het filter wordt in de toekomst als verbetering aan WorldCat toegevoegd.

Gebruikers kunnen content beperken tot getoetst door collega's met behulp van het nieuwe gedeelte Popular Limits van het geavanceerde zoekscherm of ze kunnen de zoekresultaten verfijnen door het vakje "Getoetst door collega's" aan te vinken onder Medium > Artikel en onder Content in de WorldCat Local interface.

Beperken tot content die door collega's is getoetst

screenshot: Limit to peer-reviewed content

De door collega's getoetste status wordt bepaald door de xISSN-service, een API van OCLC waarmee gegevens worden verzameld, inclusief de door collega's getoetste status uit ongeveer zestig bronnen.

Lokale bibliografische gegevens zoeken

Lokale gegevens als lokale trefwoorden, uniforme titels en notities zijn nu ook doorzoekbaar in WorldCat Local. Sinds februari 2011 konden WorldCat Local bibliotheken hun lokale gegevens toevoegen aan de toepassing via OCLC Batchload. Deze rijke, lokaal gemaakte content werd in de interface in mei voor het eerst weergegeven. De extra gegevens vormen een aanvulling op de volledige bibliografische gegevens uit de WorldCat database die reeds beschikbaar zijn in de toepassing en geven gebruikers meer toegangspunten tot de bronnen in hun bibliotheek.

Wanneer een bibliotheek haar lokale gegevens toevoegt aan een WorldCat Local site, zijn deze alleen beschikbaar voor gebruikers van die site, en worden deze niet weergegeven voor andere bibliotheeksites in WorldCat Local.

Een voorbeeld van een zoekopdracht naar lokale bibliografische gegevens

screenshot: A search of local bibliographic data

Details over het verstrekken van toegang tot lokale bibliografische gegevens via WorldCat Local staan in "Beknopte instructie: Local Bibliographic Data for WorldCat Local."