Nederland

  • Nederlands

Nieuwe gegevenselementen en nieuwe locatie om uw WorldCat Registry-informatie te beheren

De functies voor updaten, creëren en beschikbaar stellen van WorldCat Registry-records zijn verplaatst naar OCLC Service Configuration.

Door deze verandering zijn de ruim 100.000 bibliotheekprofielen op http://www.worldcat.org/registry/Institutions/ alleen nog maar te bekijken. Bevoegde gebruikers kunnen nu de WorldCat Registry-informatie van hun bibliotheek in OCLC Service Configuration bijwerken of maken.

Eén plaats voor het beheren van instellingsgegevens

Met deze wijziging kunt u nu instellingsgegevens, zoals contactgegevens en links naar de online catalogus, op één plaats onderhouden: OCLC Service Configuration. De overstap naar Service Configuration kan helpen bij het stroomlijnen van uw inspanningen om gegevens te onderhouden en past in de OCLC strategie over te gaan naar een nieuwe platformgebaseerde architectuur, waarin WorldCat Registry-informatie en andere gegevensdiensten op meerdere manieren kunnen worden aangeboden.

Dit is weer een interface minder om te leren en onthouden. Dit is ook weer een interface minder die de organisatie moet onderhouden, hetgeen leden tijd en geld bespaart.

Aanvullende gegevenselementen toegevoegd

Naast de verplaatsing zijn er nieuwe gegevenselementen beschikbaar gekomen in de WorldCat Registry. Deze nieuwe elementen helpen bij de ondersteuning van OCLC Web-Scale Management Services en specifieke mobiele functionaliteit, waaronder:

  • Nieuwe typen adressen om een afleveradres versus een locatieadres aan te geven
  • Tijdzone-instellingen
  • Openingstijden, inclusief normale uren en speciale uren
  • Extra opties om de beschikbaarheid van uw online catalogus aan te geven, zoals "online beschikbaar", "alleen via intranet" of "niet extern beschikbaar"

Aanvullende functionaliteit toegevoegd

Er zijn ook functie-uitbreidingen, zoals:

  • Voorkomen van dubbele invoer voor uw instelling
  • Registerrecords weergeven op een kaart met de juiste lengte- en breedtegraad
  • Een lijst weergeven met alle bevoegde gebruikers voor uw instelling
  • Op één pagina vestigingen en samenwerkende instellingen weergeven en bijwerken en records automatisch aan elkaar koppelen
  • Dubbele IP-adressen detecteren

Er zijn enkele minimale wijzigingen aangebracht aan de WorldCat Registry API's wat betreft schema's en XML-uitvoer. Gedetailleerde informatie over deze wijzigingen vindt u in het OCLC Developer Network blog.

Bibliotheken die nog geen WorldCat Registry-account hebben aangevraagd, kunnen dit doen bij OCLC Service Configuration door het volgen van de instructies op Verbeterde toegang tot de gelicentieerde inhoud van uw bibliotheek implementeren.

De WorldCat Registry is een gratis dienst voor de bibliotheekgemeenschap, die wordt geleverd en onderhouden door het OCLC coöperatief. Met informatie over meer dan 100.000 bibliotheken wereldwijd helpt de WorldCat Registry de zichtbaarheid voor bibliotheken online te vergroten. Alle bibliotheken, ongeacht of ze lid zijn van OCLC of niet, zijn welkom om hun informatie weer te geven en bij te werken.