Nederland

  • Nederlands

Versie 5.2 van GGC en NCC/IBL software released

Maandagavond 21 februari is een nieuwe versie geïnstalleerd van de software waarmee onder meer GGC en NCC/IBL werken: CBS versie 5.2. Deze versie omvat een aantal nieuwe indexen en formaataanpassing en een versoepeling van de validatie. De overige uitbreidingen betreffen vooral het bibliotheekbeheer voor het GGC en NCC/IBL.

Uitbreiding formaat en indexen op exemplaarniveau

Op verzoek van de KB is het nu mogelijk om binnen een exemplaarblok meer dan één identificatienummer in te voeren. Hiervoor is een nieuw kenmerk geïntroduceerd, dat de KB zal gebruiken voor invoer van de identificatienummers van de online resources in het e-Depot. Van de nummers in het nieuwe kenmerk wordt een index op exemplaarniveau bijgehouden.

Op verzoek van de KB is ook een exemplaarindex gemaakt voor andere kenmerken, waarin de KB op exemplaarniveau het NBN (Nationaal Bibliografisch Nummer) vermeldt van digitale publicaties die deel uitmaken van het e-Depot op exemplaarniveau. Het NBN bestaat uit 13 cijfers.

Sorteren van sets met thesaurus records

Sets met thesaurus records kunnen nu alfabetisch op ingang worden gesorteerd.

Indexen voor Objecten in het GGC

Om uitsluitend naar records met de materiaalsoort Objecten te zoeken is een nieuwe materiaalcode geïntroduceerd. Het inventarisnummer is ook opgenomen in de ALL-index.

Dit geldt ook voor de datum van vervaardiging van een object als de datum voor ‘onze’ jaarteling valt. Ook dit kenmerk is opgenomen in de ALL-index.

Diversen GGC

  • Op het scherm om database updates te zoeken kan men terugbladeren door op de bovenste werkbalk op de groene knop Terug te klikken of op de onderste werkbalk op de knop Vorige pagina.
  • Invoer van de kenmerken voor Projectievermelding en Coördinaten is nu ook toegestaan bij monografisch kaartmateriaal.
  • In de index op taalcode zijn nu de stopwoorden eng en ned verwijderd.

Bibliotheekbeheer

Het scherm om bibliotheken te zoeken is opnieuw uitgebreid. De resultaten van de zoekactie kunnen nu worden gedownload. Ook is een nieuw commando beschikbaar om bibliotheken met één of meerdere zelf gedefinieerde IBL-tarieven te zoeken.

Details over de uitbreiding van formaat en indexen staan hier (pdf). Lees voor details van het bibliotheekbeheer de handleiding NCC/IBL Bibliotheekbeheer/Gebruikersbeheer: nieuw in CBS versie 5.2 (pdf).