Nederland

  • Nederlands

Verbeteringen WorldCat Resource Sharing: doorverwijzen en statistieken om leenrelaties te informeren

Twee nieuwe functies in WorldCat Resource Sharing helpen de efficiëntie van uw interbibliothecair leenverkeer vergroten.

Doorverwijzen via aangepaste holdinggroepen zorgt voor verdere automatisering van interbibliothecaire processen zodat uw IBL-medewerkers tijd besparen. Daarnaast kunt u met een wederkerigheidscalculator statistieken omtrent uw interbibliothecair leenverkeer gebruiken voor informatie over uw leen- en uitleenafspraken met andere bibliotheken.

Doorverwijzen via aangepaste holdinggroepen nu beschikbaar

U kunt nu opties instellen voor doorverwijzen op basis van aangepaste holdinggroepen, zodat alleen de meest geschikte interbibliothecaire uitleenverzoeken uw bibliotheek bereiken. Met de nieuwe doorverwijsoptie kunnen uw medewerkers tijd besparen door verzoeken van leden van aangepaste holdinggroepen door te sturen, zodat bepaalde verzoeken (die uw maximumkosten overstijgen of die van een bibliotheek komen waaraan u liever niet uitleent) uw bibliotheek niet bereiken. U kunt bijvoorbeeld verzoeken doorsturen van een groep bibliotheken die kosten rekenen voor het uitlenen van materiaal. U kunt ook aangeven dat u een specifieke aangepaste holdinggroep wilt uitsluiten van doorverwijzen.

Om aangepaste holdinggroepen toe te voegen aan uw doorverwijsinstellingen, werkt u gewoon het profiel van uw bibliotheek bij in de Beleidsmap van OCLC.

Wederkerigheidscalculator binnenkort beschikbaar

Binnenkort kunt u statistieken van WorldCat Resource Sharing gebruiken om rapporten te maken over de leen- en uitleenactiviteiten tussen uw bibliotheek en bibliotheken van uw keuze. Deze rapporten bevatten gegevens waarmee u uw interbibliothecaire leenafspraken, zoals afspraken over wederkerig leenverkeer, kunt beheren.

Het onderstaande voorbeeldrapport illustreert het soort statistieken dat u in de nieuwe rapporten zult aantreffen. U kunt rapporten maken die maximaal vijf jaar interbibliothecaire leenactiviteit bestrijken.

Sample Reciprocity Report

Om wederkerigheidsrapporten te maken voor uw bibliotheek, meldt u zich aan bij OCLC Statistics en selecteert u de categorie met beoordelingsfuncties.