Nederland

  • Nederlands

Nieuwe CBS versie 5.1 geïnstalleerd

Maandagavond 20 september is een nieuwe versie van het CBS geïnstalleerd. Deze versie 5.1 omvat een reeks nieuwe indexen. De overige uitbreidingen betreffen vooral het gebruikers- en bibliotheekbeheer voor het GGC en NCC/IBL en het depositobeheer voor het NCC/IBL.

Nieuwe indexen
Onder andere indexen op taal- en landcodes, annotaties en uitbreiding van de ALL-index.

Bibliotheek- en gebruikersbeheer en mailberichten
- Nieuwe materiaalsoort voor elektronische tijdschriften: In navolging van PiCarta is ook in het GGC een materiaal ADI P in gebruik genomen om uitsluitend naar elektronische tijdschriften met materiaalcode 0500 Ob. te kunnen zoeken.
- Bibliotheekbeheer: Er kan nu een overzichtscherm opgevraagd worden met alle in het CBS aanwezige gegevens van de eigen bibliotheek. Op het scherm staat ook een selectielijst van alle instituutsbibliotheken. Het scherm om bibliotheken te zoeken is aanzienlijk uitgebreid.
- Gebruikersadministratie: Het scherm om gebruikers te zoeken is uitgebreid. Het zoeken naar gebruikers van de eigen bibliotheek is gekoppeld aan de autorisatie van de gebruiker, die instellings- of instituutsbeheerder moet zijn.
- Pica mail berichten: hieraan zijn enkele wijzigingen doorgevoerd.

Alle details staan in de uitgebreide handleiding NCC/IBL Bibliotheekbeheer/Gebruikersbeheer: nieuw in CBS versie 5.1.

Toekenning @-signs in titelkenmerken
Bij invoer van een titelkenmerk wordt door het GGC een slingeraapje geplaatst tussen het lidwoord en het eerste titelwoord als de catalogiseerder dit niet zelf heeft gedaan.

WinIBW3 zoekschermen
Op zoekschermen van WinIBW3 worden ingevulde zoekargumenten en ingestelde opties onthouden. Let op: deze aanpassing geldt niet voor WinIBW2.