Nederland

  • Nederlands

GGC verrijkt met WorldCat gegevens

Op 8 maart is in het GGC de zogeheten SRU2WAY software geactiveerd. Met deze stap is het online verrijken van de GGC-productiedatabase met WorldCat-gegevens een feit. Wanneer het 'masterrecord' in WorldCat is gemuteerd of samengevoegd met een ander WorldCat-record, stuurt WorldCat voortaan alle titels met daarin een GGC ppn terug naar het GGC, en dan verrijkt met een aantal gegevens. Sinds de ingebruikname worden ongeveer 10.000 titels per dag door WorldCat naar het GGC gestuurd. Van de eerste aangeboden records werd meteen al 93,5 procent verrijkt.

Verrijken houdt in dat in het GGC geen kenmerken overschreven worden, er worden uitsluitend kenmerken toegevoegd, indien nog niet aanwezig. Het gaat dan om kenmerken als OCLC nummer, URL, UDC notatie, Dewey code, NLM classificatie, LC geografische naam, LC classificatie, LC trefwoord. Dit is een belangrijke stap in verdere synchronisatie van titeldatabases en het integreren van catalogi.

Onder de eerste titels die zijn verrijkt, waren ppn 314775536 en 065759893. Daarbij kwamen de volgende in rood gemarkeerde aanvullende gegevens terug uit WorldCat.

In bovenstaande titel met ppn 065759893 zijn LC trefwoord, LC classificatie en Dewey classificatie toegevoegd.

In bovenstaande titel met ppn 314775536 zijn URL's toegevoegd, de Dewey code, LC classificatie, LC trefwoord en LC geografische naam.

In 2006 zijn vrijwel alle GGC-records in batchload in WorldCat geladen. Sinds begin 2008 stuurt OCLC Leiden met SRU1WAY nieuw in gebruik genomen GGC-titels naar WorldCat, die de titels toevoegt of samenvoegt met een bestaand WorldCat-record. In WorldCat krijgt de titel de library symbols van de GGC-bibliotheken die hem in gebruik hebben. Worden titels uit gebruik genomen in het GGC, dan wordt ook het library symbol met SRU1WAY verwijderd. Volgende stap in deze synchronisatie kunnen zijn het uitbreiden van de updates, het kijken naar delen van inhoudsopgaven, uniforme titelinformatie, etcetera.

WorldCat-updates worden in het GGC geadministreerd met het interne bibliotheeknummer 500. De mutaties zijn in WinIBW in de diagnostische presentatie herkenbaar aan de mutatiedatum met broncode 0500.

Daarbij kan het om grote aantallen titels gaan, zeker als er databaseconversies plaatsvinden in WorldCat. In het GGC zullen dan veel mutaties op algemeen bibliografisch niveau worden gedaan. Om te voorkomen dat locale databases (te) grote hoeveelheden updates moeten verwerken, worden de updates vooralsnog niet automatisch doorgestuurd naar de locale bibliotheeksystemen. Alleen wanneer een titel in het GGC gemuteerd wordt door een GGC-deelnemer, gaat de titel volgens bestaande procedures (OUM, OUF en file- uitvoer) naar het lokale bibliotheeksysteem.

SRU2WAY is door OCLC ontwikkelde software die werkt met het SRU Record Update Protocol. Dit is een algemeen geaccepteerde standaard waarmee updates tussen bibliografische databases uitgewisseld kunnen worden. De functionaliteit die SRU2WAY-software biedt, is ook bekend onder de naam WCIRU WorldCat Interactive Record Update.

Meer informatie over verrijking en precieze acties kunnen de gebruikers lezen in ons bericht op de GGC listserver.