Nederland

  • Nederlands

WorldCat mutaties kunnen automatisch worden opgenomen in GGC 

 

In CBS v5.0B  is de mogelijkheid beschikbaar gekomen om WorldCat mutaties automatisch op te nemen in het GGC. De eerste weken zal  er schaduw gedraaid worden. Naar verwachting zullen deze mutaties vanaf medio februari daadwerkelijk in de GGC database worden aangebracht. Tevens is een consistentieprogramma beschikbaar gekomen dat PPN's en OCN's (OCLC Control Nummers) en de bijbehorende bibliotheken met elkaar vergelijkt en waar nodig aanpast. Dit programma zal vanaf heden met regelmaat worden gedraaid om de synchronisatie tussen GGC en WorldCat te optimaliseren.

Wij zijn een samenwerkingsverband van bibliotheken over de hele wereld, dat sinds 1967 eigendom is van, bestuurd en onderhouden wordt door onze leden. Ons publieke doel is een toezegging aan elkaar—samen zorgen voor betere toegang tot de informatie in bibliotheken wereldwijd en manieren vinden om de kosten voor bibliotheken te reduceren door middel van samenwerking.