Nederland

  • Nederlands

WorldCat mutaties kunnen automatisch worden opgenomen in GGC 

In CBS v5.0B  is de mogelijkheid beschikbaar gekomen om WorldCat mutaties automatisch op te nemen in het GGC. De eerste weken zal  er schaduw gedraaid worden. Naar verwachting zullen deze mutaties vanaf medio februari daadwerkelijk in de GGC database worden aangebracht. Tevens is een consistentieprogramma beschikbaar gekomen dat PPN's en OCN's (OCLC Control Nummers) en de bijbehorende bibliotheken met elkaar vergelijkt en waar nodig aanpast. Dit programma zal vanaf heden met regelmaat worden gedraaid om de synchronisatie tussen GGC en WorldCat te optimaliseren.