Nederland

  • Nederlands
  • Registreren voor aanstaande evenementen
  • Recente presentaties bekijken

Migratieplanning

Afbeelding migratieplanning

Een groep vrijwillige bibliotheken heeft de bètatests uitgevoerd Deze groep bestond uit wetenschappelijke, openbare en gespecialiseerde bibliotheken die momenteel al gebruik maken van de diensten van WorldCat Resource Sharing in combinatie met WorldCat Local, WorldCat Local QuickStart of internetbrede managementservices.

Medio 2012 werd gestart met het gefaseerd uitrollen van de dienst. In de Verenigde Staten kunnen gebruikers sinds maart 2013 gebruik maken van WorldShare Interbibliothecair lenen en alle andere gebruikers vanaf juni 2013. Vanaf 31 december 2013 zal er geen toegang meer mogelijk zijn tot WorldCat Resource Sharing.

  • In juli 2012 stapte in Fase I een selectief groepje gebruikers over. Bibliotheken die meededen in Fase I waren geselecteerd op basis van hun gebruikspatronen voor interbibliothecair lenen.
  • In november 2012 migreerde een selectieve groep bibliotheken in Fase II. OCLC selecteerde deze bibliotheken aan de hand van een aantal kwalificatiecriteria.

OCLC consulteerde hiervoor groepen die gezamenlijk gebruik maken van resource sharing. Omdat deze groepen allemaal anders worden beheerd, werd er intensief samengewerkt om de beste aanpak en planning te kiezen voor de migratie naar deze nieuwe dienst.

De lancering van WorldShare Interbibliothecair lenen wordt wereldwijd uitgerold in juni 2013. Let op: er zullen vanaf november 2013 geen nieuwe aanvragen meer worden ingediend via WorldCat Resource Sharing, dus zorg dat u het merendeel van uw activiteiten voor die datum hebt overgeplaatst naar WorldShare-IBL.

Wij zijn een samenwerkingsverband van bibliotheken over de hele wereld, dat sinds 1967 eigendom is van, bestuurd en onderhouden wordt door onze leden. Ons publieke doel is een toezegging aan elkaar—samen zorgen voor betere toegang tot de informatie in bibliotheken wereldwijd en manieren vinden om de kosten voor bibliotheken te reduceren door middel van samenwerking.