Nederland

  • Nederlands

Dienstverlening
bibliotheekconsortia

Al van oudsher werken bibliotheken graag samen met andere bibliotheken. Door kennis, diensten en middelen gezamenlijk te delen, kunnen ze hun impact vergroten en meerwaarde creëren voor hun gebruikers. OCLC biedt programma’s voor consortia die hen steunen door middel van research, producten, diensten en evenementen.

Meiden in OBA

Beter zoeken in de collecties van consortiumleden

“Met AdamNet, de nieuwe gezamenlijke dienst voor zoeken en vinden kunnen we voortaan in de collecties van alle deelnemende Amsterdamse bibliotheken tegelijk zoeken en zien wat beschikbaar is. Bovendien kunnen andere instellingen snel en makkelijk aansluiten.”

Hans van Velzen, voorzitter van AdamNet en voormalig directeur van de Openbare Bibliotheek Amsterdam


Uw internationale collecties toegankelijk voor het grote publiek

“De Art Discovery Group Catalogue biedt voor onderzoekers het beste startpunt voor kunstgerelateerde content. Voor kunsthistorici is het belangrijk dat er een gezamenlijke, gerichte en betrouwbare dienst is die brede kunsthistorische onderzoeksinformatie oplevert en individuele items in toonaangevende kunstbibliotheken toont. Hiertoe hebben de deelnemende bibliotheken samen met OCLC een instrument voor kunstonderzoek ontwikkeld waarbij de kernfunctionaliteiten van WorldCat en zijn wereldwijde bibliotheekholdings voor iedereen toegankelijk zijn.”

Geert-Jan Koot, hoofd van de Rijksmuseum Research Library

Rijksmuseum

103802163-montana

Gratis toegang tot research over de bibliotheekbranche

OCLC Research doet doorlopend onderzoek naar allerlei de trends en uitdagingen waar bibliotheken dagelijks mee te maken hebben. In deze tijd van snelle veranderingen binnen de informatietechnologie beoogt OCLC de kennis te vergroten met betrekking tot de ontsluiting van kennis wereldwijd en kostenreductie voor bibliotheken.

Ga naar OCLC Research