Nederland

  • Nederlands

Overzicht

Het GGC biedt bibiliotheekmedewerkers toegang tot meer dan 30 miljoen records, zodat deze gezamenlijk gebruikt en bewerkt kunnen worden. Voor iedere nieuwe publicatie hoeven de metadata slechts door één deelnemende bibliotheek te worden ingevoerd. GGC vult de 25 miljoen titels van de NCC (de Nederlandse Centrale Catalogus) aan met data van de Library of Congress, British National Bibliography en Deutsche Nationalbibliothek. Het is tevens mogelijk om records uit WorldCat te bewerken.

Bibliotheken kunnen met één muisklik titelbeschrijvingsgegevens bewerken die door een andere bibliotheek zijn ingevoerd en daar hun eigen lokale informatie aan toevoegen. Op basis van deze nationale, dor OCLC beheerde infrastructuur hebben de Nederlandse bibliotheken gezamenlijk de Nederlandse Centrale Catalogus opgericht waaraan alle Nederlandse bibliotheekcollecties een belangrijke bijdrage leveren.

De aanzienlijke collectie van thesaurusrecords – waaronder ook de volledige NTA (Nederlandse Thesaurus van Auteursnamen) – is geïntegreerd in metadataworkflows, waardoor consistentie in het systeem wordt gewaarborgd.

Kostenbesparing

Efficiënt werken is niet nieuw voor de Nederlandse bibliotheken. Zij maken al tientallen jaren gebruik van het GGC voor het ontlenen van metadata die zijn vervaardigd door andere bibliotheken, waardoor zij tijd en dus geld kunnen besparen en het kwaliteitniveau van hun eigen systeem kunnen optimaliseren. OCLC beheert en onderhoudt de infrastructuur en de gegevens van het GGC, waardoor Nederlandse bibliotheken nog efficiënter kunnen werken.

Uw bibliotheekdata voor een wereldwijd publiek

De GGC (Gemeenschappelijk Geautomatiseerde Catalogus) werkt als een verzamelhub van metadata voor WorldCat. Op het moment dat uw bibliotheek nieuwe bibliografische records en holdings toevoegt aan het systeem, worden deze achter de schermen automatisch gesynchroniseerd met WorldCat. De data worden ook in de GGC opgeslagen – zo nodig in een nieuw formaat – zodat ze kunnen worden uitgelezen doorpopulaire diensten als Google Books.

Een online omgeving voor Nederlandse bibliotheekcollecties

In de GGC zijn alle collecties van het land vastgelegd. Nederlandse bibliotheken weten hoe belangrijk het is om toegang te verschaffen tot de bibliotheekcollecties binnen de eigen landsgrenzen en daarbuiten. Naarmate het aantal bibliotheken dat zich aansluit bij het GGC toeneemt, groeit deze Nederlandse catalogus die wordt beschreven en aangeboden niet alleen in omvang, maar vooral ook in diversiteit.