Nederland

  • Nederlands

Bestellen of informatie aanvragen

U kunt zich per instelling op het GGC laten aansluiten op basis van een jaarlijks abonnement of op basis van transacties. De hoogte van het abonnement wordt vastgesteld op basis van de omvang van de collectie en van het gebruik ervan.

Voor regionale of andere samenwerkingsverbanden van bibliotheken, documentatiecentra of andere informatie-instellingen zijn aparte overeenkomsten mogelijk, al dan niet in combinatie met het gebruik van NCC en PiCarta en de daaraan gekoppelde eindgebruikerdiensten.

Wilt u aangesloten worden? Neem dan contact op met de Servicedesk in Nederland.

Voor inlichtingen in Nederland, België en Luxemburg:

Postbus 876
Schipholweg 99
2300 AW LEIDEN

T +31 (0)71-524 65 00
F +31 (0)71-522 31 19
E nederland@oclc.org