Nederland

  • Nederlands

Interesse in het GGC?

U kunt zich per instelling op het GGC laten aansluiten op basis van een jaarabonnement of van transacties. De hoogte van het abonnement wordt vastgesteld aan de hand van de omvang van de collectie en van het gebruik ervan.

Voor bibliotheekconsortia, documentatiecentra of andere informatie-instellingen zijn aparte overeenkomsten mogelijk, al dan niet in combinatie met het gebruik van NCC en PiCarta en de daaraan gekoppelde eindgebruikerdiensten.

Wilt u aangesloten worden? Neem dan contact op met de Servicedesk in Nederland.

Voor inlichtingen in Nederland, België en Luxemburg:

Postbus 876
2300 AW LEIDEN

T +31 (0)71-524 6500
F +31 (0)71-522 3119
E nederland@oclc.org